Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorIJntema, R.
dc.contributor.authorGerritsen, P.C.M.
dc.date.accessioned2011-09-30T17:00:50Z
dc.date.available2011-09-30
dc.date.available2011-09-30T17:00:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9197
dc.description.abstractSamenvatting In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen ‘sociale’ bronnen (voorbeeldervaringen en verbale overtuiging) en de eigeneffectiviteit van de arbeidsgerelateerde coach, gebaseerd op de theorie van eigeneffectiviteit (Bandura, 1977). Daarnaast werd het model coachingeffectiviteit getoetst. Een vragenlijst is uitgezet bij het Nederlands Instituut van Psychologen onder de leden van de sector Arbeid & Organisatie. In totaal hebben 288 participanten deelgenomen. Verbale overtuiging leverde als enige een bijdrage aan de mate van coachingeffectiviteit. Voorbeeldervaringen leverden geen bijdrage. Er was een significant verschil voor de mate van aanwezigheid van de antecedenten tussen participanten die in loondienst werken en participanten die als zelfstandige werken. Ook was er een significant verschil voor de mate van aanwezigheid van de antecedenten voor participanten die een coachingsopleiding, supervisie of intervisie hadden gevolgd. Het model van coachingeffectiviteit werd significant bevonden. Aanbevolen wordt om tijdens de coachingsopleiding en bij supervisiebijeenkomsten meer aandacht te schenken aan de antecedenten. Een onderzoek naar de antecedenten bij coaches die werkzaam zijn als zelfstandige zonder personeel, wordt als vervolgonderzoek aangeraden. Abstract This research contains the relationship between ‘social’ sources (vicarious experience and verbal persuasion) and the self-efficacy of the professional coach, based on the theory of self-efficacy (Bandura, 1977). In addition the model of coaching efficacy was tested. A questionnaire was placed with the Dutch professional association of psychologists among members of the Work & Organization sector. A total of 288 participants attended. Verbal persuasion contributed to the degree of coaching efficacy. Vicarious experience had no contribution. There was a significant difference in availability of antecedents between participants who worked as an employee and those who were a self-employed coach. Furthermore there was a significant difference in the availability of antecedents between participants who followed coaching training, supervision or peer review. The model of coaching efficacy was found to be significant. It is recommended to raise more attention to the antecedents during the coaching program. Further research in self-employed coaches without personnel is also recommended.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent557339 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOnderzoek naar twee antecedenten van de eigeneffectiviteit van de arbeidsgerelateerde coach: voorbeeldervaringen en verbale overtuiging
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsCoachingeffectiviteit
dc.subject.keywordseigeneffectiviteit
dc.subject.keywordsvoorbeeldervaringen
dc.subject.keywordsverbale overtuiging
dc.subject.keywordsarbeidsgerelateerde coach
dc.subject.keywordsself-efficacy
dc.subject.keywordsvicarious experience
dc.subject.keywordsverbal persuasion
dc.subject.keywordscoaching efficacy
dc.subject.keywordsantecedenten
dc.subject.courseuuArbeids- en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record