Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSinger, E.
dc.contributor.authorZanten, J.K. van
dc.date.accessioned2011-09-22T17:08:02Z
dc.date.available2011-09-22
dc.date.available2011-09-22T17:08:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9132
dc.description.abstractDoel van het huidige onderzoek was de mogelijke invloed van leeftijdsgenoten op de seksespecifiekheid van (spel)gedrag van 3-jarigen in Nederlandse multiculturele kinderdagverblijven in kaart te brengen. Hierbij werd uitgegaan van de groepssocialisatie theorie van Judith Harris (1998). Middels systematische gedragsobservatie is bij 24 kinderen, waarvan 12 jongens en 12 meisjes, de seksespecifiekheid van (spel)gedrag onderzocht. Er werd verwacht dat kinderen meer met kinderen van dezelfde sekse spelen dan met kinderen van de andere sekse, dat meisjes met andere meisjes meer in dyaden dan in groepen spelen en dat jongens met andere jongens meer in groepen dan in dyaden spelen. Tevens werd verwacht dat jongens met andere jongens, minder dan meisjes met andere meisjes, in de nabijheid van de leidster spelen, minder spel vertonen waarbij de leidster betrokken is en minder spel vertonen dat door de leidster georganiseerd is. Tot slot is er exploratief gekeken naar 17 verschillende spelactiviteiten, waarbij gekeken is naar sekseverschillen, naar de invloed van het spelen met een partner van dezelfde sekse en naar de mogelijke invloed van formatie waarin gespeeld werd (dyade of groep). In deze steekproef bleek geen voorkeur voor een speelpartner van dezelfde sekse. Wel bleek een lichte tendens voor meisjes om met andere meisjes in dyaden te spelen. Er werden geen sekseverschillen gevonden met betrekking tot de drie leidster variabelen; ook bleek het spelen met een partner van dezelfde sekse geen invloed te hebben op de rol van de leidster. In het tonen van bepaald spelgedrag werden enkele verschillen gevonden; zo bleken meisjes significant meer symbolisch huishoudelijk spel te spelen dan jongens. Met betrekking tot de invloed van het spelen met een same-sex partner bleek voornamelijk symbolisch huishoudelijk spel bij meisjes toe te nemen wanneer zij met andere meisjes speelden en bleek dit meer in dyaden voor te komen dan in groepen. Aan de hand van de gebruikte steekproef kan de invloed van leeftijdsgenoten op de seksespecifiekheid van het (spel)gedrag van 3-jarigen in Nederlandse multiculturele kinderdagverblijven nauwelijks bepaald worden. De zojuist beschreven tendensen kunnen genoemd worden maar geven te weinig informatie over de invloed die leeftijdsgenoten kunnen hebben. In de toekomst zou een dergelijk onderzoek uitgebreid kunnen worden door het vergroten van de steekproef en zou het mogelijke effect van leeftijd van de speelpartner meegenomen kunnen worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent619703 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van leeftijdsgenoten op de seksespecifiekheid van (spel)gedrag van jonge kinderen.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsGender, peer relations, play, young children
dc.subject.courseuuKinder- en jeugdpsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record