Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDielwart, I.M.
dc.contributor.advisorBruinsma, K.
dc.contributor.authorWeij, E.J.E. van der
dc.date.accessioned2021-09-06T18:01:14Z
dc.date.available2021-09-06T18:01:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/908
dc.description.abstractThe purpose of this research was to understand how appreciation from the environment can support sustainable continuation of initiatives that active parents have set up in the Pedagogical Civil Society in the Vreedzame Wijken in Utrecht. It turned out that parents were in need of appreciation, in order to insure continued involvement with the initiative, and therefore continuation of the initiative. An explorative qualitative research was conducted using semi-structured interviews with three active parents, who had set up an initiative by themselves or joined an initiative, and three professionals who directly or indirectly were in contact with active parents. The results show that appreciation is important for the long-term motivation to maintain the initiative, and that this appreciation can take various forms, for example to notice and to recognize. Furthermore, appreciation in a non-monetary form was referred to as important, and could be offered as a course or training. These forms of appreciation can be given by various people in the environment such as area professionals, other parents and local citizens. Also, a change in the mindset of all the professionals (neighborhood, municipality, public authorities) who work together with parents or who are thinking about parents in the neighborhood is necessary to achieve sustainable initiatives. This means that the thinking of the professional in the concept of parentor citizen participation needs to change to school-, neighborhood-, municipal- and government participation. Samenvatting Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht hoe waardering vanuit de omgeving initiatieven die actieve ouders opzetten kan ondersteunen in het duurzaam voortzetten van het initiatief in de Pedagogische Civil Society in de Vreedzame Wijken in Utrecht. Het bleek namelijk dat ouders behoefte hadden aan waardering om betrokken te blijven bij een initiatief, en daarmee om de voortzetting van dat initiatief te garanderen. Er werd daarom een explorerend kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij er door middel van semi-gestructureerde interviews met drie actieve ouders die zelf een initiatief hadden opgezet of zich bij een initiatief hadden aangesloten en met drie professionals die direct of indirect in contact stonden met ouders. De resultaten tonen aan dat waardering belangrijk is voor de langdurige motivatie om een initiatief voort te zetten. Uit de interviews blijkt dat er diverse vormen van waardering te onderscheiden zijn. Zo werden herkennen en erkennen van het initiatief door de omgeving als een van de belangrijkste vormen van waardering beschouwd. Tevens werd het laten zien van waardering in een niet monetaire vorm ook als belangrijk aangeduid, bijvoorbeeld het aanbieden van een cursus of training. Deze vormen van waardering kan door diverse mensen in de omgeving uitgesproken en gegeven worden zoals wijkprofessionals, andere ouders en buurtbewoners. Tevens moet er nog een verandering plaatsvinden in de mindset bij alle professionals (wijk, gemeente, overheid) die met ouders samenwerken of die over ouders in de wijk nadenken om tot duurzame ouderinitiatieven te komen. Hiermee wordt bedoeld dat het denken van de professional in het concept ouder- of burgerparticipatie moet veranderen naar school-, wijk-, gemeente- en overheidsparticipatie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent474477
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet Volwassen worden van de Participatiesamenleving Over de Wijze waarop Waardering kan Ondersteunen om Actieve Ouders en Initiatieven Duurzaam te Maken en te Behouden in de Pedagogische Civil Society
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPedagogical Civil Society; Active parents; Appreciation; Volunteers; Vreedzame Wijk; Social environment; Social support; ASE-model; Waarderingsdriehoek; Pedagogische Civil Society; Actieve ouders; Waardering vrijwilligers; Vreedzame Wijk; Sociale omgeving; Sociale ondersteuning; ASE-model; Waarderingsdriehoek.
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record