Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorport van de, I.G.L.
dc.contributor.authorBustin, P.M.J.
dc.date.accessioned2011-09-06T17:02:24Z
dc.date.available2011-09-06
dc.date.available2011-09-06T17:02:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/8749
dc.description.abstractSamenvatting De inschatting van de fysieke belastbaarheid bij het instellen van het belastingsniveau van de patiënten met een CVA tijdens de training is een probleem. In veel gevallen vraagt de hulpverlener aan de patiënt hoe inspannend de therapie ervaren wordt. De vraag is of deze subjectieve methode om de inspanning te bepalen en te monitoren bij de patiënten de juiste informatie geeft om een behandelprogramma juist te doseren. Het doel van deze studie is onderzoeken of er een relatie is tussen de subjectieve ervaren belasting en de objectief gemeten inspanning, gemeten bij patiënten met een CVA gedurende de 6 minuten wandeltest (6MWT). Methode: In deze cross-sectionele studie zijn bij 72 deelnemers met een hemiplegie als gevolg van een CVA of een recidief tijdens het uitvoeren van de 6MWT metingen verricht. Uitkomstmaten zijn; de loopafstand, de bloeddruk gemeten in rust en na inspanning, de hartslagfrequentie in rust, de maximale hartslagfrequentie en de gemiddelde hartslagfrequentie. Na afloop van de 6MWT is de Borg RPE schaal ingevuld. Resultaten: Uit de correlatieanalyse van de data blijkt dat de maximale hartslagfrequentie een significante correlatie vertoont met de loopafstand tijdens de 6 MWT(ρ=0.45). De Borg RPE schaal heeft met geen van de andere variabelen een significante correlatie. Conclusie: In deze studie wordt geen correlatie aangetoond tussen de Borg RPE schaal en de hartslagfrequentie. De Borg RPE schaal als maat voor ervaren belasting bij patiënten met een CVA kan niet zonder meer gebruikt worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent477877 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSubjectief of objectief meten tijdens inspanning bij patiënten met een CVA
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsStroke, cva, cerebro vascular accident, 6mwt, six minute walk, Borg RPE, heart rate, Bereoerte, zes minute wandeltest, borgschaal, hartslagmeter.
dc.subject.courseuuFysiotherapiewetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record