Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJochmann-Mannak, H.E.
dc.contributor.authorKooi, M.E.C. van der
dc.date.accessioned2011-09-06T17:02:06Z
dc.date.available2011-09-06
dc.date.available2011-09-06T17:02:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/8741
dc.description.abstractDeze masterscriptie betreft een onderzoek naar de positieve en negatieve emoties die kinderen ervaren als zij taken uitvoeren op drie typen websites voor kinderen; classic, classical play en image map. Er is een analyse uitgevoerd op data uit een onderzoek naar informatieve kinderwebsites (Jochmann-Mannak, 2010). Dit onderzoek was niet opgesteld om de positieve en negatieve emoties in kaart te brengen, daarom is in deze scriptie een nieuwe methode ontwikkeld om in dit soort materiaal hier achteraf naar te kijken. Er wordt onderzocht of er aanwijzingen te vinden zijn in de verbalisaties en non-verbale expressies waaruit blijkt dat de emoties per type kinderwebsite verschillen. Ook wil ik antwoord geven op de vraag of er een verband is tussen de usability en de positieve en negatieve emoties van kinderen op de drie typen websites. De ontwerpkeuzes van de classic website en de resultaten op pragmatisch gebied uit het onderzoek van Jochmann-Mannak (2010) doen verwachten dat het aantal positieve als negatieve emotionele expressies niet ver uit elkaar ligt. Uit de resultaten blijkt echter dat voornamelijk negatieve emotionele expressies worden geuit op de classic website en dat deze allemaal over de pragmatische kwaliteit gaan. Daarnaast was mijn vermoeden dat de hoge pragmatische kwaliteit en de speelse elementen op de classical play website zouden zorgen voor voornamelijk positieve emoties bij de kinderen. Dit is echter niet het geval, ook hier ligt het aantal positieve en negaties emotionele expressies dicht bij elkaar en gaan zij inhoudelijk vooral over de hedonische kwaliteit. De toegevoegde speelse elementen maken blijkbaar niet erg veel los bij de kinderen. Tot slot was mijn verwachting dat kinderen op de image map website de meeste negatieve emotionele expressies zouden uiten, ondanks dat dit type website als doel heeft om kinderen te vermaken. Uit het onderzoek van Jochmann-Mannak (2010) blijkt dat de gebruiksvriendelijkheid van de image map website erg laag is en literatuur laat zien dat dit niet ten goede komt aan de waardering van de website. De resultaten tonen echter aan dat evenveel positieve als negatieve uitingen zijn gedaan door de kinderen en dat de positieve emotionele expressies voornamelijk hedonisch zijn en de negatieve uitingen over de pragmatische kwaliteit gaan. Geconcludeerd kan worden dat het niet automatisch betekent dat kinderen een sterkere affectie met een website hebben zodra zij er goed op presteren. Ook is het niet het geval dat kinderen een zwakke affectie met de website hebben zodra zij er slecht op presteren. Ondanks de slechte gebruiksvriendelijkheid van de image map website, waarderen de kinderen alsnog de ontwerpkeuzes die zijn gericht op de user-experience.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent10165460 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe functionaliteit van drie typen kinderwebsites
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuCommunicatiestudies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record