Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSpit, T.J.M.
dc.contributor.authorKoldewee, R.H.W.
dc.date.accessioned2011-08-11T17:00:57Z
dc.date.available2011-08-11
dc.date.available2011-08-11T17:00:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/8120
dc.description.abstractIn dit onderzoek staat centraal hoe publieke en private actoren toegevoegde waarde creëren door samen te werken bij combinatieprojecten in Nederland. Met dit onderzoek is de wetenschappelijke ‘body of knowledge’ over PPS uitgebreid door voort te bouwen op studies van Madhok (1995), McQuaid (2000), Huxham en Vangen (2000), Bult-Spiering en DeWulf (2006) en Boonstra (2007). In de PPS-praktijk geven de resultaten van dit onderzoek actoren die betrokken zijn bij PPS mogelijk handvatten om de kansen om toegevoegde waarde te creëren te analyseren en te grijpen. Hoe toegevoegde waarde wordt gecreëerd in een PPS wordt benaderd vanuit twee gerichte disciplines, namelijk de economische en sociologische discipline. De keuze voor deze disciplines is gebaseerd op de resultaten van eerder onderzoek (o.a. Madhok,1995; Foss & Koch 1996; Bult-Spiering & DeWulf 2006). Het theoretisch model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) over de economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde dient als fundament voor het empirisch onderzoek. De economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde van PPS zijn geoperationaliseerd in een interviewguide, die als uitgangspunt dient voor de semigestructureerde expertinterviews. De geïnterviewde experts uit dit onderzoek zijn allen deskundigen op het gebied van publiek-private samenwerking. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de economische aspecten van toegevoegde waarde door de geïnterviewde experts van belang worden geacht. Drie van de vier indicatoren van economische aspecten van toegevoegde waarde, te weten, inhoudelijke toegevoegde waarde, procesmatige toegevoegde waarde en financiële toegevoegde waarde worden door de experts herkend. De experts geven aan dat ze toegevoegde waarde creëren dankzij deze indicatoren. Hierbij zijn de publieke experts en de private experts het in grote lijnen met elkaar eens. De sociologische aspecten van toegevoegde waarde zijn naar de mening van de geïnterviewde experts ook van belang. Bij vrijwel alle indicatoren geven de experts aan dat ze toegevoegde waarde creëren door de sociologische aspecten van toegevoegde waarde volgens het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006). Wat betreft de sociologische aspecten van toegevoegde waarde zijn de publieke en private experts het op vrijwel alle vlakken met elkaar eens. Als de twee aspecten van toegevoegde waarde, zoals in Bult-Spiering en DeWulf (2006) geformuleerd, vergeleken worden, wordt duidelijk dat beide aspecten van belang geacht worden door de geïnterviewde experts. De sociologische aspecten zijn echter volgens dit onderzoek het meest van belang. De vergelijking van het belang dat gehecht wordt aan de twee aspecten van toegevoegde waarde laat maar een klein verschil zien tussen de economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1884126 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHOE CREËREN ACTOREN TOEGEVOEGDE WAARDE IN EEN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING bij een combinatieproject in Nederland
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordspubliek-private samenwerking, PPS, toegevoegde waarde, combinatieprojecten, planologie
dc.subject.courseuuPlanologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record