Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHooft-Leemans, G. van der
dc.contributor.authorDahmen, J.M.J.
dc.date.accessioned2011-08-04T17:01:32Z
dc.date.available2011-08-04
dc.date.available2011-08-04T17:01:32Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/7917
dc.description.abstractSamenvatting Achtergrond Veel jeugdigen met anorexia nervosa (AN) vallen na een klinische behandeling terug. Daarom werd de Nederlandse richtlijn “terugvalpreventie voor jeugdigen met AN” ontwikkeld, een interventie dienend als zorggerichte preventie. Deze richtlijn werd geïmplementeerd in een algemene kinder- en jeugdpsychiatrische instelling. De hanteerbaarheid en bruikbaarheid waren onbekend. Doel Het verkrijgen van inzicht in de ervaringen en verwachtingen van professionele hulpverleners betreffende de hanteerbaarheid en bruikbaarheid van de richtlijn in een algemene kinder- en jeugdpsychiatrische instelling. Methode Een kwalitatieve survey onder professionele hulpverleners die (gaan) werken met de richtlijn werd uitgevoerd. Data werden verzameld door negen individuele interviews, twee groepsinterviews en het bijwonen van een evaluatievergadering over de richtlijn. Resultaten In deze studie bestonden twee respondentengroepen. Verwachtingen werden beschreven door respondentengroep 1 en ervaringen door respondentengroep 2. Respondentengroep 2 vond de richtlijn duidelijk, concreet en begrijpbaar voor de meeste jeugdigen. Beiden respondentengroepen verwachten dat professionele hulpverleners goed met de richtlijn kunnen werken en dat de richtlijn past bij de werkwijze van de kliniek. Wel vonden beide respondentengroepen de richtlijn minder passen bij jeugdigen met AN in de precontemplatie- en contemplatiefase. Conclusie De richtlijn is hanteerbaar en bruikbaar voor professionele hulpverleners van een algemene kinder- en jeugdpsychiatrische instelling. Wel vormen jeugdigen in de precontemplatie- en contemplatiefase een lastige doelgroep voor dit handhavingsplan.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent149174 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.title“Je kunt handhaven nastreven, maar je kunt geen terugval voorkomen” Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen of verwachtingen van professionele hulpverleners die (gaan) werken met de richtlijn “Terugvalpreventie voor jeugdigen met anorexia nervosa”
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsanorexia nervosa, terugvalpreventie, signaleringsplan, bruikbaarheid, hanteerbaarheid.
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record