Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorRos, W.J.G.
dc.contributor.authorVeninga, A.P.
dc.date.accessioned2011-08-04T17:01:24Z
dc.date.available2011-08-04
dc.date.available2011-08-04T17:01:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/7908
dc.description.abstractSamenvatting Doel: Inzicht krijgen in wat gespecialiseerd verpleegkundigen verstaan onder kwaliteit van zorg, welke factoren daarbij belemmerend of bevorderend werken en wat de invloed van de werksetting daarbij is. Methode: Kwalitatief onderzoeksdesign waarbij gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam met cliënten met een chronische gezondheidsbeperking op semigestructureerde wijze werden geïnterviewd vanuit verschillende werksettingen. De interviews werden volledig uitgetypt en getranscribeerd. Analyse vond plaats volgens de methode van de Grounded Theory. Resultaat: Aansluiting bij de belevingswereld van de cliënt was essentieel voor goede kwaliteit van zorg waarvoor het huisbezoek een belangrijk instrument bleek. Er was een goede samenwerking nodig met de cliënt, mantelzorg en hulpverleners. Onderhandelingsvaardigheden bleek een belangrijke competentie in de clientvolgende organisatie waar coördinatie van zorg door dezelfde verpleegkundige gebeurde in beide lijnen. Gebrek aan keuzevrijheid binnen het eigen vakgebied bleek een belemmerende factor. Discussie: Aansluiting bij de belevingswereld van de cliënt is voor verpleegkundigen het belangrijkste kernpunt voor goede kwaliteit van zorg. Dit is moeilijk bereikbaar in de klinische setting waar behandeling centraal staat. In de thuissituatie staat het inpassen van de chronische gezondheidsbeperking centraal. Om de verpleegkundige zorg in beide lijnen beter op elkaar aan te kunnen sluiten is integrale financiering wenselijk in samenhang met (nieuwe) organisatievormen die cliënten met een chronische gezondheidsbeperking centraal stelt. Conclusie: Door integrale financiering van verpleegkundige zorg, zoals bij clientvolgend werken, wordt betere aansluiting gevonden bij cliënten met een chronische gezondheidsbeperking die zich wisselend in de eerste- en tweede lijn bevinden. Kwaliteit van zorg wordt verhoogd als cliënten en verpleegkundigen keuzevrijheid hebben in de toegang en inhoud van zorg. Trefwoorden: Kwaliteit van zorg, chronische gezondheidsbeperking, gespecialiseerd verpleegkundigen, gezondheidszorgorganisaties
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent396737 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleGespecialiseerd verpleegkundigen en kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische gezondheidsbeperking
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTrefwoorden: Kwaliteit van zorg, chronische gezondheidsbeperking, gespecialiseerd verpleegkundigen, gezondheidszorgorganisaties Keywords: Quality of care, chronic disease, specialised nurses, health care organizations
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record