Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorden Ouden, M.
dc.contributor.authorBlok, G.M.
dc.date.accessioned2011-08-03T17:01:11Z
dc.date.available2011-08-03
dc.date.available2011-08-03T17:01:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/7877
dc.description.abstractIn dit onderzoek is in opdracht van het organisatieadviesbureau Castor Fiber Groep/ iScreen een vragenlijst ontwikkeld die laterale beïnvloedingstactieken in werksituaties tracht te meten. Deze vragenlijst is gebaseerd op een gevalideerde vragenlijst die elf afzonderlijke beïnvloedingstactieken meet. Deze nieuw geconstrueerde lijst is voorgelegd aan 84 werkenden, tezamen met het Octogram, een instrument dat gebruikt wordt door deze organisatie om teamrollen in kaart te brengen, en met de Work Locus of Control Scale. Ten eerste is de interne consistentie gemeten. Vervolgens is de vragenlijst met deze instrumenten vergeleken, ten behoeve van de validiteit. Onderzocht is of er verschil is tussen antwoorden op vragen op gedragsniveau of overtuigingsniveau. Daarnaast is gekeken of geslacht of het hebben van een leidinggevende functie van invloed is op het kiezen van beïnvloedingstactieken. Wegens een te kleine steekproef is een tweede orde exploratieve factoranalyse op schaalniveau uitgevoerd. Hieruit kan een drietal componenten herleid worden: een autoritaire, mensgerichte en wederkerige component. Een duidelijke lijn is te vinden in samenhang met het Octogram. Positieve samenhang met teamrollen één kant van het Octogram leidt in een aantal gevallen tot negatieve samenhang met teamrollen, die aan de de andere kant van het Octogram staan. De samenhang met de Interne Locus of Control was tegen de literatuur in, positief met mensgerichte beïnvloedingstactieken, in plaats van autoritaire beïnvloedingstactieken. Respondenten scoren significant hoger op vragen die gesteld worden op overtuigingsniveau ten opzichte van gedragsniveau. Er zijn geen man- en vrouw verschillen op de gekozen beïnvloedingstactieken. Mensen met een leidinggevende functie oefenen vaker druk uit.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent264087 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOntwikkeling en Psychometrische eigenschappen van de vragenlijst Persoonlijke Laterale Invloed
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuArbeids- en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record