Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHaan, D. de
dc.contributor.advisorOosterwegel, A.
dc.contributor.authorSelij, M.E.
dc.date.accessioned2011-07-28T17:01:38Z
dc.date.available2011-07-28
dc.date.available2011-07-28T17:01:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/7654
dc.description.abstractAan het huidige onderzoek naar de ontwikkeling van sociale identiteit bij kinderen hebben 190 kinderen uit groep drie en vier van basisscholen in Nederland deelgenomen. Bij deze kinderen zijn er in tweetallen interviews afgenomen, waarin vragen gesteld werden met betrekking tot sekse en etniciteit. Drie aspecten zijn onderzocht, namelijk relevantie van, kennis over en attituden ten opzichte van sekse en etniciteit. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en hypothesen zijn de kinderen onderverdeeld in vier groepen, namelijk jongens/meisjes, westers/niet-westers, zes- en zevenjarigen/acht- en negenjarigen en leerling van een homogeen witte/homogeen zwarte/heterogene klas. De resultaten wijzen uit dat kinderen uit groep drie en vier van de basisschool zich in bepaalde mate bewust zijn van hun eigen sociale identiteit en die van anderen. In welke mate dit is, verschilt per onderdeel van de sociale identiteit (sekse en etniciteit) en per categorie (relevantie, kennis en attitudes). Enkele onderzoeksbevindingen zijn dat niet-westerse kinderen in vergelijking met westerse kinderen vaker de voorkeur geven aan het spelen met iemand van dezelfde sekse en dat kinderen naarmate zij ouder worden vaker sekse- en etniciteitbeschrijvingen geven op basis van psychologische kenmerken. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat kinderen van homogeen zwarte klassen zich minder vaak verbonden voelen met kinderen van de andere sekse dan kinderen van homogeen witte of heterogene klassen en dat kinderen van klassen met een heterogene populatie in vergelijking met de andere klassencontexten het vaakst de eigen etniciteit als positief beoordelen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent743757 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOnze klas, mijn wereld Identiteitsbeleving van kinderen in groep drie en vier van de basisschool
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSociale identiteit
dc.subject.keywordssekse
dc.subject.keywordsetniciteit
dc.subject.courseuuKinder- en jeugdpsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record