Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorRaaijmakers, Q.A.W.
dc.contributor.advisorHale, W.W.
dc.contributor.authorKlinken, D. van
dc.contributor.authorLoon, F.E.K. van
dc.date.accessioned2011-07-28T17:01:18Z
dc.date.available2011-07-28
dc.date.available2011-07-28T17:01:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/7640
dc.description.abstractAchtergrond Een belangrijke ontwikkelingstaak in de adolescentie is het ontwikkelen van een geïntegreerde identiteit. Een hoge mate van sociale angst is mogelijk een risico voor de identiteitsontwikkeling. Het doel van dit longitudinale onderzoek is om te ontdekken wat de invloed van sociale angst is op de identiteitsintegratie in de vroege adolescentieperiode. Tevens wordt onderzocht wat de invloed is van sekse op de ontwikkeling van identiteitsintegratie en op de relatie tussen sociale angst en identiteitsintegratie. Methode Voor dit onderzoek hebben 454 leerlingen uit de eerste en tweede klas van HAVO en VWO een vragenlijst ingevuld. De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van een MANOVA en twee hiërarchische multipele regressieanalyses. Resultaten Uit de analyses blijkt dat sekse niet van invloed is op de ontwikkeling van identiteitsintegratie in de vroege adolescentie. Identiteitsintegratie op het eerste meetmoment blijkt wel van invloed te zijn op de identiteitsintegratie op het tweede meetmoment. Hierbij is een sterkere samenhang tussen de twee meetmomenten gevonden bij meisjes dan bij jongens. Bovendien blijkt een hoge mate van sociale angst van invloed te zijn op de identiteitsintegratie op het tweede meetmoment. Hoe meer sociale angstsymptomen de adolescent heeft, hoe lager de identiteitsintegratie een jaar later is. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. Conclusie Dit onderzoek is het eerste onderzoek waarin de relatie tussen sociale angst en identiteitsontwikkeling is onderzocht met identiteitsintegratie als theoretisch concept. Meer longitudinaal onderzoek naar identiteitsintegratie bij adolescenten is belangrijk om de identiteitsontwikkeling en de factoren die hierop van invloed zijn preciezer in kaart te brengen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent125228 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van sociale angstsymptomen op de identiteitsontwikkeling van adolescenten
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSociale angst
dc.subject.keywordssociale angstsymptomen
dc.subject.keywordsidentiteitsontwikkeling
dc.subject.keywordsidentiteitsintegratie
dc.subject.keywordsadolescenten
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record