Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWouters, E.G.H.
dc.contributor.advisorHouwers, D.J.
dc.contributor.advisorHeuven, H.C.M.
dc.contributor.authorGraaf, K.A. van der
dc.date.accessioned2011-07-04T17:00:37Z
dc.date.available2011-07-04
dc.date.available2011-07-04T17:00:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/7256
dc.description.abstractHygiëne in de operatiekamer is zeer belangrijk om de kans op besmetting en eventuele daaruit voortkomende infecties te voorkomen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de hygiëne in de OK’s van de UKG in Utrecht. Reden hiervoor was om eens naar bepaalde risicofactoren te kijken en deze te kwantificeren. Alhoewel postoperatieve wondinfecties niet structureel gemonitord worden is toch duidelijk de heersende consensus dat de prevalentie hiervan bij de OK van de UKG binnen de normale grenzen ligt. Met behulp van RODAC-plaatjes werden verschillende oppervlakken in de OK bemonsterd en werd het aantal colony forming units bepaald per cm2 (cfu/cm2). Er werden hiervoor twee OK’s bemonsterd. OK1, waar de schone operaties uitgevoerd worden, en OK5, waar de vuile operaties uitgevoerd worden. De monsters werden genomen voor en na de schoonmaak, zodat kon worden gekeken of de schoonmaak effectief is voor de reductie van het aantal bacteriën. Ook werd er gescreend naar antibioticaresistente bacteriën. Er werd gekeken of er methicilline resistente staphylococcen en ESBL vormende enterobacteriaceae aanwezig waren in het Ok-complex. In dit onderzoek kwam naar voren dat het verschil in aantal cfu/cm2 voor en na de schoonmaak niet significant was. Genoemde resultaten waren duidelijke aanwijzingen voor een inadequate schoonmaak. Ook was er geen significant verschil te vinden in het aantal cfu/cm2 tussen OK1 en OK5. In de gehele OK zijn tijdens het onderzoek geen multiresistente staphylococcen en ESBL vormende enterobacteriaceae aangetroffen. Vanwege de uitgebreidheid van dit deel van het onderzoek kan worden gesteld dat de kans op de aanwezigheid van deze bacteriën in de OK, en de kans dat er tijdens de periode van monstername dragers/uitscheiders in de OK zijn geweest,vrijwel uitgesloten zijn. Aan het eind van het verslag zijn naar aanleiding van de resultaten in de discussie een aantal aanbevelingen opgenomen ter verbetering van de huidige situatie. Deze omvatten onder meer het opstellen van een duidelijk schoonmaakprotocol, regelmatige schoonmaak en desinfectie van de OK klompen en de operatietafels, en het aanstellen van een verantwoordelijke voor de hygiëne in de OK die hierover met betrokkenen (anesthesie personeel, chirurgie, orthopedie, etc.) op een effectieve wijze kan communiceren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1457936 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHygiëne in de OK, universiteitskliniek voor gezelschapsdieren Utrecht
dc.type.contentDoctoral Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordshygiëne, OK, UKG te Utrecht, evaluatie schoonmaak, microbiologische oppervlakte contaminatie, antibiotica resistente bacteriën
dc.subject.courseuuDiergeneeskunde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record