Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorClaringbould, I.
dc.contributor.authorGeurds, Y.
dc.date.accessioned2021-09-01T18:00:38Z
dc.date.available2021-09-01T18:00:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/706
dc.description.abstractIn september 2020 vond er een verenigingsconferentie plaats die NOC*NSF met haar leden organiseerde. Deze conferentie moest leiden naar een manier van werken waarmee er in Nederland sportaanbod wordt gecreëerd wat aansluit bij de wensen en behoeften van de hedendaagse sporter. Hierbij is er geconstateerd dat NOC*NSF een belangrijke verbindende rol heeft in het Nederlandse sportlandschap. Daarnaast heeft de conferentie ook geleid tot een andere rol voor NOC*NSF. NOC*NSF zal zich gaan opstellen als faciliterende organisatie. Of zoals de werkgroep verenigingsorganisatie het formuleerde: ‘van bepalend voor, naar faciliterend aan.’ Deze verandering, gevat in een manifest, moet uiteindelijk leiden tot een eigentijdse vereniging van bonden die verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de sport in Nederland. In 2020 is er onder de aangesloten sportbonden een vragenlijst uitgezet waar uitvraag werd gedaan naar de rol van NOC*NSF in het bevorderen van sportparticipatie in Nederland. NOC*NSF heeft de ambitie uitgesproken om deze beoordeling te verhogen. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er een analyse gemaakt aan de hand van het begrip ‘democratische legitimiteit’. Hierbij is het doel van het onderzoek om in kaart te brengen hoe de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden de democratische legitimiteit van de NOC*NSF afdeling sportparticipatie beoordelen. De volgende vraag zal centraal staan in dit onderzoek: Hoe ervaren de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden de democratische legitimiteit van de NOC*NSF afdeling sportparticipatie? Het verbeteren van de samenwerking tussen NOC*NSF en haar leden is van maatschappelijk belang, aangezien deze partijen tezamen 5,2 miljoen sporters bereiken. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar democratische legitimiteit van de Europese Unie en het Noorse NIF, maar binnen de Nederlandse context is er nog een kennishiaat op het gebied van de democratische legitimiteit van de NOC*NSF afdeling sportparticipatie. Democratische legitimiteit is, door Hendriks (2006), als volgt omschreven: beleidsvoering die wordt gedragen door betrokkenen en die legaal, controleerbaar, efficiënt en effectief zijn. Dit betekent dus dat de beleidsvoering democratisch legitiem is wanneer het wettelijk gezien correct is, wanneer de betrokkenen inzicht hebben de besluitvorming en daarnaast moet de beleidsvorming efficiënt en effectief worden vormgegeven. Democratische legitimiteit bestaat uit vier facetten, namelijk: input legitimiteit, throughput legitimiteit, output legitimiteit en feedback legitimiteit. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er twaalf eindverantwoordelijken voor sportparticipatie bij de sportbonden, middels semigestructureerde interviews, bevraagd naar de democratische legitimiteit van de NOC*NSF afdeling sportparticipatie. De respondenten waren werkzaam bij vier grote- en acht kleine sportbonden. De resultaten tonen aan dat de input legitimiteit positief wordt beoordeeld, ondanks dat kleine en grote sportbonden op andere manieren input leveren en anders tegen de faciliterende rol van NOC*NSF aankijken. Op het gebied van throughput legitimiteit dient NOC*NSF nog werk te verrichten aangezien er een gebrek is aan transparantie. De bonden reageren wisselend op het beoordelen van de output legitimiteit aangezien ze tevreden zijn over het werken in allianties, maar er blijkt nog steeds sprake van een gebrek aan samenhang. De bonden beoordelen de feedback legitimiteit unaniem negatief omdat er geen mogelijkheid wordt geboden tot het geven van feedback. Concluderend kan er worden gesteld dat er op de gebieden van transparantie en feedback nog verbeterslagen te maken zijn voor NOC*NSF sportparticipatie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent848564
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOp onze manier
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDemocratische legitimiteit, sportparticipatie, NOC*NSF, Sportbonden, capaciteit, breedtesport
dc.subject.courseuuSportbeleid en sportmanagement


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record