Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTer Avest, dr. I.
dc.contributor.advisorBakker, prof. dr. C.
dc.contributor.authorLangeraar, M.J.
dc.date.accessioned2011-05-13T17:00:30Z
dc.date.available2011-05-13
dc.date.available2011-05-13T17:00:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6983
dc.description.abstractIn deze studie is onderzocht op welke manier het moderne economische denken doorwerkt in het christendom. De ontwikkeling van het christendom wordt doorgaans in verband gebracht met het secularisatieproces. In onze geseculariseerde samenleving blijkt een cultuur te zijn opgekomen waarvan de leden door andere grondslagen dan het christendom het leven vorm én zin geven dan het christendom. De hamvraag is of de levensbeschouwing in een geseculariseerde samenleving te herleiden is naar het autonome 'zelf' dat in staat moet worden geacht het eígen religieuze leven te ordenen, te beheersen en eventueel te veranderen of dat dit 'zelf' veeleer het resultaat is van bekende en onbekende krachten die op dit 'zelf' invloed uitoefenen. De levensbeschouwelijke gerichtheid blijkt in onze ogenschijnlijk vrije samenleving niet alleen door het individu zelf bepaald, maar onder andere gevormd door een omgeving die is onderworpen aan de productieve dienst van het ‘Kapitaal’. Als de dimensies van Smart, dat wil zeggen de mythische, de doctrinaire, de emotionele, de sociale, de materiële, de rituele en de morele dimensie, worden toegepast op het economisch denken dan kunnen we de gevolgtrekking maken dat economie als een seculiere religie kan worden beschouwd. Orthodox protestanten blijken niet ongevoelig voor de economische religiositeit, waardoor zich een synthese voordoet van orthodox-protestantse religie en economische religie. Voor orthodox protestantse kerken betekent de synthese met het economisch religieuze denken dat men gebruik maakt van economische inzichten, dat wil zeggen marktgerichte instrumenten, om mensen te winnen of te behouden voor hun zondagsdiensten. In het empirisch gedeelte is onderzoek gedaan naar één orthodox kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Utrecht Noord-West. Via kwalitatief onderzoek is nagegaan of eventuele aanwezige kenmerken van economische religie in deze gemeente aanwezig zijn. Daaruit bleek dat de kenmerken van economische religie herkenbaar zijn teruggevonden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1151402 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVRAAG EN JE ZAL GEGEVEN WORDEN. Een kwalitatief onderzoek naar economie als religie en de doorwerking ervan in een orthodox-protestantse kerk.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuGodsdienst in de moderne wereld


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record