Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTaris, T.
dc.contributor.authorWillemsen, T.I.
dc.date.accessioned2011-03-29T17:00:56Z
dc.date.available2011-03-29
dc.date.available2011-03-29T17:00:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6825
dc.description.abstractHet Job demands-Resource (JD-R) model stelt dat werkkenmerken (energiebronnen en werkeisen) een causaal verband hebben met bevlogenheid en burnout van werknemers. Deze studie onderzoekt of mindfulness als persoonlijke resource binnen het JD-R model extra variantie kan verklaren in bevlogenheid en burnout, na controle voor de energiebronnen en werkeisen. Daarnaast is gekeken of mindfulness een modererende werking heeft op de relatie tussen job demands en burnout, en of er sprake is van een mediërende werking van mindfulness tussen de relatie job resources en bevlogenheid. Tot de doelgroep van het onderzoek behoren 220 leraren van een tiental verschillende middelbare scholen. Correlationele en regressie-analyses gaven aan dat er een positieve correlatie aanwezig was tussen mindfulness en bevlogenheid, en een negatieve tussen mindfulness en burnout. De moderatie en mediatiewerking van mindfulness werden in deze studie niet gevonden. Beperkingen in deze studie hadden betrekking op het design en op de problemen die mindfulness heeft door haar ambigue aard. De bevindingen suggereren dat mindfulness een positief effect heeft op welbevinden maar ook dat er meer duidelijkheid nodig is betreffende de concep-tualisatie van het concept mindfulness voordat ze mogelijk in de toekomst een permanente rol in het JD-R model kan krijgen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent319188 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWelzijn van docenten in het middelbaar onderwijs: Een empirische studie naar de invloed van mindfulness of burnout en bevlogenheid
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsWelzijn, werk, taakkenmerken, mindfulness, stress, onderwijs
dc.subject.courseuuArbeids- en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record