Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorGoossens, P.J.J.
dc.contributor.advisorGamel, C.J.
dc.contributor.authorScheffers, F.
dc.date.accessioned2011-02-22T18:01:04Z
dc.date.available2011-02-22
dc.date.available2011-02-22T18:01:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6650
dc.description.abstractTitel: Kunnen verpleegkundigen het risico op agressie beter inschatten met behulp van de Brøset Violence Checklist? Inleiding: Agressief en gewelddadig gedrag van patiënten is een veelvoorkomend probleem op acute opnameafdelingen in de psychiatrie. Gestructureerde, risicotaxatie bij individuele patiënten beidt de basis voor de inzet van preventieve interventies. De Brøset Violence Checklist is effectief gebleken in het verminderen van agressie-incidenten. Het ontbreekt tot op heden aan onderzoek wat de nauwkeurigheid van de klinische beoordeling van agressierisico afzet tegen de nauwkeurigheid van risicotaxatie met de BVC. Doel: Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het gebruik van de Brøset Violence Checklist de nauwkeurigheid van de dagelijkse inschatting van het risico op patiëntagressie verbetert. Methoden: Door middel van een ‘nonequivalent control group design’ wordt onderzocht of het gebruik van de Brøset Violence Checklist leidt tot een significante verbetering van de inschatting van het agressierisico. De klinische blik werd geoperationaliseerd door de inzet van een Visueel Analoge Schaal. Resultaten: Er werden in totaal 3406 risicotaxaties uitgevoerd en 78 agressie-incidenten geregistreerd. De gevonden Area’s Under the Receiver Operating Curves voor de onderzochte instrumenten bedragen in deze studie respectievelijk 0.75 voor de BVC en 0.61 voor de VAS. De gevonden predictieve validiteit van de BVC is significant groter dan die van de VAS (p<0.05). Conclusie: De resultaten van deze studie tonen aan dat verpleegkundigen door het gebruik van de BVC toekomstig risico op agressie nauwkeuriger inschatten dan wanneer zij dit risico inschatten met behulp van een VAS. Verpleegkundigen zijn door gebruik van de BVC beter instaat te onderscheiden welke patiënten niet agressief zullen worden dan wanneer zij zich op hun klinische blik baseren. Aanbevelingen: Vervolgonderzoek met grotere aantallen incidenten en een pre-test post-test design wordt aanbevolen. Vervolgonderzoek zou ook duidelijk moeten maken welke methoden het meeste geschikt zijn om het klinisch oordeel te operationaliseren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1088308 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleKunnen verpleegkundigen het risico op agressie beter inschatten met behulp van de Brøset Violence Checklist? Een onderzoek naar de klinische relevantie van het gebruik van de Brøset Violence Checklist bij het inschatten van het risico op patiëntagressie.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsBrøset Violence Checklist
dc.subject.keywordsAgressie
dc.subject.keywordsRisicotaxatie
dc.subject.keywordsAcute Psychiatrie
dc.subject.keywordsVerpleegkunde
dc.subject.keywordsAggression
dc.subject.keywordsViolence
dc.subject.keywordsRisk Assesment
dc.subject.keywordsAcute Psychiatry
dc.subject.keywordsNursing
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record