Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVersloot, B
dc.contributor.authorHoof, E.C.D.J. van
dc.date.accessioned2011-02-10T18:00:33Z
dc.date.available2011-02-10
dc.date.available2011-02-10T18:00:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6537
dc.description.abstractDit kwalitatieve onderzoek geeft antwoord op de vraag of motivatie, gelegenheid en capaciteit van invloed zijn op transfer. Hierbij worden factoren voor, tijdens en na de training ook meegenomen. Voor de training zijn de kenmerken van de deelnemers, het trainingsdesign en de werkomgeving van belang. Tijdens de training is het leren en onthouden van de aangeboden kennis en vaardigheden van belang. Als laatste is na de training het generaliseren en onthouden van de kennis en vaardigheden van belang. Transfer kan gezien worden als de overdracht van kennis of vaardigheden over een bepaalde periode van één situatie naar de performance in een nieuwe taak (Pennington, Nicolich & Rahm, 1995; Pugh & Bergin, 2006; Baldwin & Ford, 1988; Cheng & Ho, 2001). Daarnaast zal er een beschrijving gegeven worden van de visie van Falke & Verbaan op verzuim en hoe dit onderwerp aan bod komt in hun verzuimtrainingen. Dit onderzoek heeft als doel te ontdekken of transfer van kennis en vaardigheden, van de tweedaagse verzuimtrainingen naar de werksetting, heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek kunnen invloed hebben op toekomstige trainingen bij Falke & Verbaan. Om een antwoord te geven op de vraag of er transfer heeft plaatsgevonden zijn er dertien leidinggevenden geïnterviewd die de tweedaagse verzuimtraining bij Falke & Verbaan minimaal een jaar geleden hebben gevolgd. Met dertien leidinggevenden zijn vijf contactmomenten geweest, waarbij met ieder van deze leidinggevenden is gepraat over vijf onderwerpen. De vijf onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn: motivatie, het traject voor het verzuim, het traject tijdens het verzuim, het beleid ten aanzien van verzuim en de rol van de bedrijfsarts. Uit de interviews is gebleken dat de motivatie voor het volgen van de training van de geïnterviewden, hoog bleek te zijn. Opvallend te noemen is dat het initiatief voor het volgen van de training niet bij de leidinggevenden zelf had gelegen, wat volgens Pugh en Bergin (2006) zorgt voor een lagere motivatie. De meerderheid van de leidinggevenden was vooraf op de hoogte van de doelen van de training. Ze hebben het gevoel de doelen ook bereikt te hebben. Het gevoel dat het doel van de leidinggevenden bereikt is, kan een positieve invloed hebben op transfer. De leidinggevenden geven aan dat ze het gevoel hebben verzuim goed bespreekbaar te kunnen maken op het moment dat het verzuim plaatsvindt. De omgang met de bedrijfsarts verloopt volgens de geïnterviewden moeizamer. Dit komt, volgens de leidinggevenden, door de grote hoeveelheid wisselingen van bedrijfsartsen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent449159 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEen casestudy naar de positieve en negatieve invloeden op transfer bij een tweedaagse verzuimtraining
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsVerzuim, transfer, motivatie, gelegenheid, capaciteit
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record