Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWissink, IB
dc.contributor.authorTimmermans, C.
dc.contributor.authorUngersma, P.W.
dc.date.accessioned2011-01-17T18:01:20Z
dc.date.available2011-01-17
dc.date.available2011-01-17T18:01:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6428
dc.description.abstractSamenvatting De dominante theorieën die bestaan over externaliserend probleemgedrag tijdens de adolescentie zijn voornamelijk gebaseerd op cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd onder grotendeels autochtone, blanke adolescenten uit de middenklasse. Er is echter groeiend bewijs dat naast overeenkomsten, ook verschillen in patronen van relaties bestaan tussen verschillende etnische groepen. Vraagstelling: Wat is de causale relatie tussen de kwaliteit van het gezinsklimaat en de kwaliteit van de ouder-adolescent relatie aan de ene kant en de mate van externaliserend probleemgedrag van adolescenten aan de andere kant? En welke invloed heeft etnische achtergrond en impulsiviteit hierop? Steekproef: 228 adolescenten, waarvan 155 met een Nederlandse achtergrond en 73 met een Turks/Marokkaanse achtergrond. Op het eerste meetmoment bevonden de adolescenten zich in de tweede klas van het VMBO en op het tweede meetmoment in de derde dan wel vierde klas. Onderzoeksmethode: Longitudinaal onderzoek. Resultaten: Er bleken significante hoofdeffecten van een negatieve ouder-adolescent relatie en impulsiviteit te zijn. In tegenstelling tot eerder onderzoek bleek etniciteit niet significant bij te dragen aan de voorspelling van externaliserend probleemgedrag. Conclusie: De factoren die van invloed lijken te zijn op externaliserend probleemgedrag (ouder-adolescent relatie en impulsiviteit) verschillen niet voor Nederlandse en Turks/Marokkaanse adolescenten. Bij de behandeling van externaliserend probleemgedrag van adolescenten dient vooral, naast individuele aspecten, de kwaliteit van de ouder-adolescent relatie meegenomen te worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent943894 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van het gezinsklimaat en de ouder-adolescent relatie op externaliserend probleemgedrag bij Nederlandse en Turks/Marokkaanse adolescenten: Een longitudinale studie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAdolescenten
dc.subject.keywordsexternaliserend probleemgedrag
dc.subject.keywordsetniciteit
dc.subject.keywordsgezinsklimaat
dc.subject.keywordsouder-adolescent relatie
dc.subject.keywordsimpulsiviteit
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record