Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJaspers, J
dc.contributor.advisorErkens, G
dc.contributor.authorBerg, M.A. van den
dc.date.accessioned2010-12-02T18:00:51Z
dc.date.available2010-12-02
dc.date.available2010-12-02T18:00:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6267
dc.description.abstractEen onderzoek uitgevoerd onder 149 docenten primair en voortgezet onderwijs en 477 leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8. Door middel van een leerlingvragenlijst over informatie- en communicatie technologietoepassingen en een docentvragenlijst over onderwijs-opvatting en ICT-toepassingen, is vastgesteld dat docenten met constructivistische ideeën meer ICT toepassen in hun onderwijs dan docenten met instructivistische ideeën. Geconcludeerd kan worden dat de docenten die leerling interactie stimuleren meer ICT toepassen dan de docenten die geen leerling interactie stimuleren en dat de docent die individueel laat werken meer ICTtoepassingen in zijn lessen gebruikt dan de docent die laat samenwerken. Ook leerlinggestuurde docenten passen ICT meer toe dan leraargestuurde docenten. De gemiddelde ICT-toepassingen van domeinspecifieke docenten en interdisciplinaire docenten verschillen niet significant. Tevens is er een verband tussen het wekelijks tot dagelijks gebruik van een digibord en de ICT-toepassingen van een docent in de klas, ongeacht de onderwijsopvatting van de docent. Ook blijkt er een verband te zijn tussen ICT-toepassingen en geslacht. De mannelijke docent zet ICT vaker in als onderwijzend middel, als toetsmiddel, als presentatiemiddel en om informatie te laten zoeken en verwerken dan de vrouwelijke docent. En constructivistische vrouwelijke docenten passen meer ICT toe dan instructivistische vrouwelijke docenten. Tevens worden er verschillen gevonden tussen de leraar en zijn leerlingen in de inzet van ICT in de klas en blijkt uit dit onderzoek dat docenten ICT vrijwel nooit als communicatiemiddel in hun onderwijs inzetten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent299927 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOnderwijzen met computers of leren met computers; de samenhang tussen onderwijsopvatting en ICT-toepassingen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsOnderwijsopvatting
dc.subject.keywordsict
dc.subject.keywordscomputergebruik
dc.subject.keywordsgeslacht
dc.subject.keywordsinstructivist
dc.subject.keywordsconstructivist
dc.subject.keywordsdocent
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record