Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSpit, T.J.M.
dc.contributor.authorWitte, P.A.
dc.date.accessioned2010-11-25T18:00:56Z
dc.date.available2010-11-25
dc.date.available2010-11-25T18:00:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6237
dc.description.abstractOndanks het feit dat ruim 30% van de nieuwe woningen binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd, is er toch een regelmatig terugkerende constatering dat deze ontwikkelingen moeilijk of niet van de grond komen, onder andere als gevolg van problemen met de financiële haalbaarheid. Er worden de laatste tijd veel voorstellen gedaan om de (financieel-economische) haalbaarheid van gebiedsontwikkelingsprojecten te vergroten, maar het ontbreekt bij deze bijdragen aan een grondige (empirische) analyse van het probleem. Het gesignaleerde probleem is dat de relatie tussen plankenmerken – in dit onderzoek onder andere ligging, bestemming en omvang – en de financieel-economische haalbaarheid van ruimtelijke projecten onvoldoende empirisch wordt ondersteund vanuit de (academische) literatuur. Gesteld wordt dat hetgeen erover bekend is zich beperkt tot ervaringen, anekdotes en casusonderzoek. Doordat in dit onderzoek een verkennende analyse is gemaakt van een groot aantal plannen en grondexploitaties, is dit inzicht wél verkregen. De hierbij horende doelstelling is om op zoek te gaan naar de relaties tussen plankenmerken en financiële parameters van ruimtelijke projecten, om zo meer inzicht te krijgen in de factoren die de financiële (on)haalbaarheid beïnvloeden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.title'Slopen is kopen'. Financiering van gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke locaties
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsfinanciering
dc.subject.keywordsgebiedsontwikkeling
dc.subject.keywordsbinnenstedelijk
dc.subject.keywordsgrondexploitatie
dc.subject.keywordsexploitatieplan
dc.subject.keywordsresidu
dc.subject.keywordsgreenfield
dc.subject.keywordsbrownfield
dc.subject.keywordsvastgoed
dc.subject.keywordsPBL
dc.subject.courseuuPlanologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record