Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVerhoeven, M
dc.contributor.authorKlein Koerkamp, H.M.
dc.contributor.authorKlerx, B.C.M.
dc.contributor.authorKreuning, C.
dc.contributor.authorLeistra, A.M.
dc.date.accessioned2010-11-09T18:00:38Z
dc.date.available2010-11-09
dc.date.available2010-11-09T18:00:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6193
dc.description.abstractAchtergrond: De invloed van opvoedkundig gedrag van ouders op het gedrag van kinderen is regelmatig onderzocht. Echter, kenmerken van vaders en moeders die invloed hebben op het opvoedkundig gedrag, zijn nog nauwelijks onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd om in kaart te brengen wat de invloed is van drie demografische kenmerken, namelijk de leeftijd, het opleidingsniveau van ouders en de gezinsgrootte, op het opvoedingsgedrag van ouders. Methode: Aan het cross-sectionele onderzoek hebben 96 moeders en 97 vaders deelgenomen. Vaders en moeders hebben onafhankelijk van elkaar vragenlijsten met betrekking tot het opvoedkundig gedrag ingevuld. Vervolgens is er door middel van een regressieanalyse gekeken of leeftijd, opleidingsniveau en gezinsgrootte, van invloed zijn op warmte, negatief controlerend-, structurerend- en stimulerend opvoedingsgedrag. Resultaten: Onderzoek naar de invloed van de demografische kenmerken heeft uitgewezen dat leeftijd en gezinsgrootte het stimulerende opvoedingsgedrag van vaders kunnen voorspellen. Het opleidingsniveau heeft invloed op de warmte van moeder. Leeftijd heeft een voorspellende waarde voor negatief controlerend- en stimulerend opvoedingsgedrag van moeder. Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat verschillende opvoedingsdimensies door verschillende demografische kenmerken verklaard kunnen worden. Hierbij zijn er verschillen gevonden tussen vaders en moeder. Meer onderzoek naar deze effecten is gewenst. Risicofactoren kunnen dan sneller geïdentificeerd worden en hulpverlening kan effectiever geboden worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent257261 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOpvoeden: Hoe doen ouders in Nederland dat? De invloed van demografische kenmerken van ouders op de opvoedingsdimensies van ouders.
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsOpvoeden
dc.subject.keywordsdemografische kenmerken
dc.subject.keywordsleeftijd
dc.subject.keywordsopleidingsniveau
dc.subject.keywordsgezinsgrootte
dc.subject.keywordsopvoedingsdimensies
dc.subject.keywordswarmte
dc.subject.keywordsnegatieve controle
dc.subject.keywordsstructuur
dc.subject.keywordsstimuleren
dc.subject.keywordsvaders
dc.subject.keywordsmoeders
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record