Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWalter, E.
dc.contributor.authorBouthoorn, M.J.
dc.date.accessioned2010-11-02T18:00:36Z
dc.date.available2010-11-02
dc.date.available2010-11-02T18:00:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6071
dc.description.abstractDoel Covebo is een internationaal uitzendbureau met circa 90 interne medewerkers. Deze medewerkers zijn gegroepeerd in zelfsturende teams, ook wel cellen genoemd. De celleiders mogen zelf nieuwe mensen aannemen, maar houden daarbij zelden rekening met de capaciteiten, competenties en eigenschappen van een kandidaat. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen welke eigenschappen en competenties in een cel bij Covebo aanwezig moeten zijn om succesvol te kunnen zijn of succesvol te kunnen worden, zodat daar bij het aannemen van nieuwe mensen rekening mee gehouden kan worden. Het Input-Mediators-Outcome-Input-model van Ilgen e.a. (2005) ligt aan de basis van het onderzoek. Om te begrijpen waarom een combinatie van bepaalde eigenschappen en competenties – ofwel: input op individueel niveau – binnen een cel tot succes leidt, moet ook gekeken worden naar input op teamniveau, organisatieniveau en omgevingsniveau. Methode Er is een meervoudige casestudie uitgevoerd, waarbij vijf cellen van Covebo intensief zijn onderzocht. Deze cellen zijn geselecteerd, omdat zij contrasteren op meerdere gebieden. Het gaat onder meer om het aantal teamleden, de volwassenheid van het team en de manier waarop het team wordt aangestuurd. Door te kiezen voor heterogene cases is geprobeerd een doorsnede van Covebo in het onderzoek te betrekken. In totaal zijn 18 mensen geïnterviewd. Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van een halfgestructureerde topiclijst, zodat bepaalde onderwerpen die terugkomen in het IMOI-model in ieder geval aan bod zouden komen tijdens de interviews. Resultaten Covebo wordt getypeerd als een informele en jonge organisatie waar vrijheid centraal staat. Er blijkt sprake te zijn van diversiteit op verschillende gebieden, waaronder diversiteit in nationaliteit, diversiteit in ervaring en diversiteit in karakter. Deze verschillende soorten diversiteit, de taakverdeling binnen teams, de manier waarop leidinggegeven wordt en de mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling zijn volgens de respondenten van belang voor het behalen van succes. Ook de directie van Covebo lijkt een evidente rol te spelen in de mogelijkheid om succes te behalen. Zij zijn voornamelijk van belang als het gaat om het creëren van een werkbare omgeving, zodat ieder team optimaal tot zijn recht kan komen. Conclusie Een team binnen Covebo zou een mix moeten bevatten van verschillende competenties (verkoopgerichtheid, klantgerichtheid, discipline, samenwerken, leidinggevende capaciteiten) en eigenschappen (diversiteit in ervaring, nationaliteit en karakter) om succesvol te kunnen zijn. Het is van belang dat de medewerkers van Covebo dit beseffen, zodat zij hier bij het aannemen van nieuwe mensen rekening mee kunnen houden. Binnen de teams zou een goede balans gevonden moeten worden tussen de verkoop- en klantgerichte activiteiten, zoals bijvoorbeeld acquisitie en relatiebeheer, zodat een cel zich op iedere (economische) situatie kan aanpassen. Tevens wordt aangeraden Covebo Academy, een opleiding die eerder alleen voor teamleiders bedoeld was, breder te trekken. Elke medewerker zou in potentie immers een leidinggevende kunnen zijn van een eventuele nieuwe cel. Daarnaast is het de rol van de directie om de juiste voorwaarden te creëren waaronder de teams succes kunnen behalen. Daarom wordt het tot slot aangeraden om te kijken naar de manier waarop Covebo om kan gaan met de ‘vrijheidsparadox’. Het zou goed zijn een juiste balans te vinden tussen de vrijheid van medewerkers aan de ene kant en de kritische, structurerende en informerende rol van de directie van Covebo aan de andere kant.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent548692 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe factoren die bijdragen aan het succes van een team: een meervoudige casestudie bij Covebo
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordszelfsturende teams
dc.subject.keywordssucces
dc.subject.keywordscompetenties
dc.subject.keywordseigenschappen
dc.subject.keywordsteams
dc.subject.keywordscelfilosofie
dc.subject.courseuuStrategisch Human Resource Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record