Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorClaringbould, I.E.C.
dc.contributor.authorReimerink, R.
dc.contributor.authorWellen, M.G.
dc.date.accessioned2010-11-01T18:01:17Z
dc.date.available2010-11-01
dc.date.available2010-11-01T18:01:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6047
dc.description.abstractIntroductie Steeds meer partijen raken betrokken bij de topsport en belangenloze topsportbeoefening is bijna niet meer mogelijk. De partijen proberen voorwaarden te creëren om sporters optimaal te laten presteren en te laten streven naar succes. Wanneer de topsporter naar verwachting presteert, wordt deze volop ondersteund en gestimuleerd. De vraag is echter of dezelfde partijen ondersteuning bieden en zorg dragen wanneer dezelfde sporter minder presteert en besluit een punt achter zijn of haar actieve loopbaan te zetten. Het onderzoek Doel van dit het onderzoek is om in kaart te brengen welke betekenissen zowel oud-topsporters als ondersteunende partijen aan de nazorg voor oud-topsporters geven. Op basis van dit doel heeft de volgende vraagstelling centraal gestaan in dit onderzoek: welke betekenis geven betrokken partijen aan de nazorg voor oud-topsporters? Methoden Het onderzoek is van kwalitatieve aard: data is verzameld aan de hand van semi-gestructureerde interviews. Door middel van semi-gestructureerde interviews is het mogelijk geweest om achter bovenstaande betekenissen van ondervraagden te komen. Resultaten In dit hoofdstuk zijn de resultaten voortkomend uit dit onderzoek beschreven. Verschillen en overeenkomsten in betekenisgeving van de betrokken partijen zijn uitgelicht. Op de volgende onderwerpen wordt ingegaan: ontwikkelingen in de topsport, keuze voor de topsport en gevolgen van de topsport voor het leven tijdens en na de topsportloopbaan. Vervolgens zijn ervaringen met de sociaal maatschappelijke ondersteuning tijdens en na de topsportcarrière beschreven. Tot slot is weergegeven hoe de ideale nazorg volgens de geïnterviewden eruit zou moeten zien. Analyse en conclusies De analyse van de resultaten vindt plaats in dit hoofdstuk. Kijkend naar de nazorg kan vanuit deze analyse geconstateerd worden dat oud-topsporters en ondersteunende partijen handelen als gevolg van heersende opvattingen. Zwakheden en problemen van oud-topsporters blijven zo verborgen. Van ondersteunende organisaties blijft daardoor het gewenste persoonlijke contact en aandacht uit. Aan de ene kant komt dit door het feit dat signalen niet worden ontvangen door ondersteunende partijen. Aan de andere kant worden eigen verantwoordelijkheden van ondersteunende partijen door de aanwezigheid van vanzelfsprekendheden van zich afgeschoven. Door verantwoordelijkheden ten aanzien van de nazorg van zichzelf af de schuiven lijkt een gebrek aan respect voor oud-topsporter zichtbaar te worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent888429 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDraait alles om goud? Wie is verantwoordelijk voor de andere kant van de medaille?!
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuSportbeleid en sportmanagement


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record