Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorMeulen, M. van der
dc.contributor.authorZouwen, M.J. van der
dc.date.accessioned2010-11-01T18:00:57Z
dc.date.available2010-11-01
dc.date.available2010-11-01T18:00:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6017
dc.description.abstractBureau Jeugdzorg is een organisatie die de afgelopen jaren veel te maken heeft gehad met onrust en veranderingen. In de vele onderzoeken naar de sector en Bureau Jeugdzorg is het denken in structuren, stelsels en regelgeving dominant, de ervaring van de medewerker is hierbij ondergeschikt. Daarbij wordt er slechts gezocht naar oplossingen en nieuwe vormen, zonder te kijken naar het kenmerkende en de kracht van de huidige organisatie. Een reden om kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de identiteit van Bureau Jeugdzorg, waarbij de ervaring van medewerkers centraal staat. Om hier inzicht in te verkrijgen zijn er gesprokken geweest met medewerkers en andere direct betrokkenen, hebben er observaties plaats gevonden en is er gebruik gemaakt van documentanalyse. De hieruit verkregen data zijn op systematische wijze geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat de identiteit van Bureau Jeugdzorg op haar eigen manier te kenmerken is. Bureau Jeugdzorg is opgericht vanuit een traditionele visie op organisaties, waarbij de organisatie gezien wordt als statische entiteit en eenheid het streven is. Dit is echter niet wat de medewerkers herkennen, zij kenmerken de organisatie met ruimte voor ambiguïteit, verschillen en conflict. Het kenmerkende van de organisatie en haar identiteit is niet te vinden in de vorm en tastbaarheden, maar ligt minder aan de oppervlakte. Het zijn de medewerkers en hun doen en laten die de organisatie ‘maken’ en haar laat overleven. Voor medewerkers is het niet zozeer de organisatie, maar een meer ideologische grondslag en de motivatie om te helpen die zorgt voor betrokkenheid en maakt dat men bij de organisatie werkzaam blijft. Deze medewerkers en hun sterke passie voor het werk zijn de kracht van de organisatie. Deze vorm van identiteit heeft echter weinig ruimte om zich te ontwikkelen en de daadwerkelijke basis van de organisatie te vormen. Allereerst is hier het negatieve imago en lage waardering van buitenaf op van invloed. Deze aspecten beïnvloeden de identiteit en verlagen de eigenwaarde. Iets wat er voor zorgt dat hetgeen waar men voor staat niet uitgedragen wordt. Ook de toename van controlemechanismen, voortkomend uit een cultuur van angst en een sterk integratieperspectief van bovenaf, heeft invloed. Beleid sluit niet aan bij de belevingswereld van de medewerker en de professionele ruimte wordt steeds verder verkleind. Dit vermindert het plezier in het werk en belemmert datgene wat wel gedeeld wordt, waardoor de kracht van de organisatie in gevaar komt.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent610750 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleKracht onder het oppervlak - een onderzoek naar de identiteit van Bureau Jeugdzorg
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsJeugdzorg
dc.subject.keywordsBureau Jeugdzorg
dc.subject.keywordsOrganisatie-identiteit
dc.subject.keywordsOrganisatiewetenschap
dc.subject.keywordsInterpretatief
dc.subject.keywordsIdentiteit
dc.subject.keywordsBetrokkenheid
dc.subject.keywordsMotivatie
dc.subject.courseuuOrganisaties, Verandering en Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record