Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorGastelaars, M.
dc.contributor.authorBentum, M.A.J. van
dc.date.accessioned2010-11-01T18:00:53Z
dc.date.available2010-11-01
dc.date.available2010-11-01T18:00:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6011
dc.description.abstractIn dit kwalitatieve onderzoek staat het project Spoedposten Zuidoost Brabant (ZOB) centraal. De Spoedposten ZOB zijn een samenwerkingsverband tussen de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van drie ziekenhuizen en de Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant (CHP ZOB). De onderzoeksvraag richt zich op welke betekenissen de respondenten geven aan de onderlinge samenwerking tussen de SEH en de CHP ZOB binnen de Spoedposten ZOB. Het onderzoek heeft een medisch inhoudelijke insteek, dit houdt in dat de mening van de professional centraal staat. Uit het onderzoek komt naar voren dat de respondenten overwegend positief zijn over het fenomeen Spoedpost. De respondenten zijn van mening dat het belangrijk is dat de juiste zorg op de juiste plek wordt verleend. Over de samenwerking is men ook overwegend positief. Samenwerking houdt volgens de literatuur in: “gemeenschappelijk werken aan eenzelfde taak”. Uit het onderzoek blijkt echter dat de praktijk binnen de Spoedposten ZOB slechts deels overeenkomt met deze definitie. Er wordt gewerkt aan één taak, maar niet gemeenschappelijk. Er wordt naast elkaar gewerkt, in plaats van met elkaar. Het begrip samenwerking wordt verward met het begrip arbeidsdeling, dat aan de basis ligt van samenwerking. Het werk is binnen de Spoedposten ZOB verdeeld tussen de SEH en de CHP ZOB en daardoor bestaan er wel onderlinge afhankelijkheidsrelaties. De samenwerking binnen de Spoedposten ZOB wordt echter door een aantal factoren in de weg gestaan. Enerzijds doordat het werk van professionals een solistische inslag heeft en professionals niet gewend zijn samen te werken. Anderzijds zijn er een aantal organisatorische factoren te noemen. Zo hebben de SEH en de CHP ZOB een eigen informatiesysteem en geldstroom, waardoor het onderling uitwisselen van informatie en mensen wordt bemoeilijkt. Er is binnen de Spoedposten ZOB sprake van een gearrangeerd huwelijk, de professionals hebben niet zelf gekozen voor dit samenwerkingsverband, maar er is wel degelijk een klik tussen de twee organisaties. Dit samenwerkingsverband kan uitgroeien tot ware liefde, maar dit vergt, net als een goed huwelijk, hard werk.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1590918 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEen gearrangeerd huwelijk of ware liefde? Een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking binnen de Spoedposten Zuidoost Brabant tussen de Spoedeisende Eerste Hulp en de Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordssamenwerking, samenwerken, samenwerkingsverband, huisartsenpost, spoedeisende eerste hulp, spoedpost
dc.subject.courseuuOrganisaties, Verandering en Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record