Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTrappenburg, Margo
dc.contributor.authorPepers, Martijn
dc.date.accessioned2022-03-15T00:00:58Z
dc.date.available2022-03-15T00:00:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/595
dc.description.abstractDe coronacrisis heeft een enorme impact gehad op grote delen van de Nederlandse samenleving. Dit geldt ook voor de onderwijssector. Schoolleiders kwamen door de coronacrisis in een situatie die voor hen nieuw was. De crisis, die inmiddels is bestempeld als creeping crisis (Boin et al., 2021), had een andere vorm dan schoolleiders waren gewend. Een creeping crisis heeft een langzame opbouw, waarna het tot een kritiek punt komt. Na dit kritieke punt zal het nog voor lange tijd door blijven gaan maar nog steeds om de zoveel tijd opkomende piekpunten hebben, wat maakt dat de crisis een ambigue aard heeft (Boin et al., 2021). Schoolleiders zijn vooral bekend met het beteugelen van korte crises (Whitla, 2003; School en Veiligheid, 2021), welke niet dezelfde aard hebben als een creeping crisis. Er bleek bovendien nog nauwelijks onderzoek te zijn gedaan naar creeping crisis in het algemeen (Boin et al., 2020) en helemaal geen onderzoek naar creeping crises in de onderwijssector. Er was dus een theoretisch gat op het punt van creeping crises in de onderwijssector. Dit scriptieonderzoek vult dit theoretische gat voor een klein deel op door een antwoord te geven op de vraag hoe schoolleiders de coronacrisis als creeping crisis hebben beteugeld. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van twee verschillende deelonderzoeken. Waarbij in deelonderzoek één 11 schoolleiders zijn geïnterviewd en hierbij aan de hand van een vooropgestelde tijdlijn is gevraagd naar hun handelingen gedurende de periode van 15 maart 2020 tot 14 december 2020. Daarnaast is er een tweede deelonderzoek gedaan, waarbij aan de hand van een inhoudsanalyse verschillende krantenartikelen uit de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 geselecteerd zijn en 5 interviews uit het Schoolleidersregister Voortgezet Onderwijs (SRVO) geselecteerd zijn als toevoeging aan de onderzochte data van dit onderzoek. De data zijn geanalyseerd aan de hand van een op basis van het theoretisch kader vooropgestelde codeboom. Uit de resultaten blijkt dat schoolleiders de creeping crisis hebben getracht te beteugelen door in eerste instantie gebruik te maken van interventies uit het korte crisis crisismanagement. Dit was namelijk een vorm van crisismanagement dat voor hen bekend terrein was. In de beginperiode van de crisis betrof dit het gebruik maken van materiële en informatieve bronnen die al in de organisatie voorhanden waren, het handelen op een snelle en directieve manier, het verzorgen van veel interactieve momenten met het docententeam en het communiceren op een zendende (met weinig vorm van interactie) manier met ouders en leerlingen. In de periode die hierop volgde, vlak voor de zomervakantie van 2020, kwam er in het crisismanagement juist een stevige focus op de interactie tussen de schoolleiding en ouders en leerlingen. Op deze manier werd het gevoerde beleid geëvalueerd en werd een goede vorm gevonden voor het te voeren beleid na de zomervakantie. In de laatste periode, die volgde na de zomervakantie tot het eind van de scope van dit onderzoek (14 december 2020), is te zien dat schoolleiders zich niet langer meer vast konden houden aan het handelen naar facetten van korte crisis crisismanagement. In deze periode brachten schoolleiders de algehele frequentie van de communicatie omlaag en focusten zij zich op een kleine groep ouders en leerlingen die het niet eens was met de gevoerde interventies om de besmettingen tegen te gaan. De focus van schoolleiders op deze groep in combinatie met de lange duur en de ambigue aard van de crisis zorgde voor een geringer draagvlak voor de door te voeren interventies bij de meerderheid van het personeel, de ouders en de leerlingen. Uit het onderzoek komt enigszins naar voren dat de scholen die een langetermijnvisie, los van de crisis hadden, op meer draagvlak onder personeel, ouders en leerlingen konden bogen
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectDe impact van de coronacrisis op het crisismanagement van schoolleiders
dc.titleDe coronacrisis, het onderwijs en de schoolleider
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsCoronacrisis; Crisismanagement; Voortgezet Onderwijs; Schoolleiders; Creeping Crisis
dc.subject.courseuuPubliek management
dc.thesis.id2837


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record