Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorPander Maat, H.L.W.
dc.contributor.authorKuiper, Veerle
dc.date.accessioned2022-03-15T00:00:35Z
dc.date.available2022-03-15T00:00:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/580
dc.description.abstractDe huidige coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat veel werknemers al lange tijd vanuit huis moet werken. Hierdoor is een lang weggestopt probleem aan het licht gekomen: er is te lang, te weinig aandacht gegeven aan goede interne communicatie. Bedrijven zoals XXXXX zijn zich daar nu maar al te bewust van en willen er alles aan doen om ook vanuit huis een effectieve samenwerking tussen medewerkers te realiseren. XXXXX is een afdeling binnen XXXXX die de interne communicatie onder werknemers wil verbeteren. Daarom is er afgelopen zomer een nieuwe samenwerkingsstrategie geïntroduceerd, die het creatieproces van campagnes moet versoepelen. Het idee van de samenwerking is om de mensen die ieder voor een ander deel van het creatieproces verantwoordelijk zijn, in groepen te laten samenwerken. Zo ontstonden er zogenaamde ‘driehoeken’: groepen van drie personen, bestaande uit een Retail Media Manager, Campagne Manager en Project Manager. Deze groepen kregen ieder een specifiek cluster toegewezen (zoals Elektronica of Lifestyle & living) en werden verantwoordelijk voor alle accounts die onder dat cluster vallen. Als stok achter de deur kwam iedere groep wekelijks samen in een vergadering, om de huidige ontwikkelingen rondom de campagnes te bespreken. Volgens XXXXX is deze vorm van samenwerken dé manier om de interne communicatie te verbeteren en daarmee ook het creatieproces te versoepelen. Of deze techniek ook het gewenste effect heeft gehad? Dat heb ik het afgelopen half jaar onderzocht. Voor dit onderzoek is de samenwerking van drie verschillende ‘driehoeken’ geanalyseerd. Hiervoor zijn gedurende twee maanden in totaal twaalf vergaderingen bijgewoond, gedocumenteerd en geanalyseerd. Vervolgens zijn met alle deelnemers van de drie groepen diepte-interviews gehouden over hun visie op de samenwerking. Deze interviews zijn getranscribeerd en geanalyseerd, om zo het beeld van de deelnemers te vergelijken met ieders geobserveerde doen en laten in de praktijk. Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe strategie veel pluspunten meebrengt, zoals een effectievere samenwerking en betere werkflow. Door de wekelijkse vergaderingen komen bijzonderheden sneller aan het licht en worden eventuele problemen al vroegtijdig gesignaleerd en opgelost. Daarnaast zijn managers beter op de hoogte van de campagnes die op de planning staan, wat een beter beeld geeft van de (toekomstige) werkdruk. Dit komt de prestaties van de werknemers ten goede. Helaas kent de nieuwe samenwerking ook zijn gebreken. De rode lijn die hierin naar voren komt, is het gemis van een duidelijke structuur voor de vergaderingen, het gebrek aan goede voorkennis bij de deelnemers en de gebrekkige verdeling van informatie. De simpele, maar effectieve oplossing hiervoor lijkt één centraal informatiepunt: een dashboard met to do’s en statusupdates van alle campagnes. Door gedurende de week dit bord bij te werken, is iedereen altijd voorbereid en op de hoogte van de laatste informatie, zodat tijdens de meetings daadwerkelijk gefocust kan worden op de inhoud. Wanneer dit advies in acht wordt genomen, kan er over een aantal maanden een vervolgonderzoek worden uitgevoerd naar de effectiviteit van de samenwerking. Dit zal niet alleen leiden tot nieuwe inzichten voor XXXXX zelf, maar zal ook een waardevolle bijdrage leveren aan het huidige wetenschappelijke debat over interne communicatie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectDeze masterscriptie betreft een praktijkonderzoek naar een innovatieve samenwerkingsstrategie, ter bevordering van de effectiviteit van team-communicatie.
dc.titleDe driehoeksverhouding die werkt: Een praktijkonderzoek naar een innovatieve samenwerkingsstrategie, ter bevordering van de effectiviteit van team-communicatie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsinterne communicatie; samenwerkingsstrategie; team-communicatie; communicatieplanning; communicatiestrategie
dc.subject.courseuuCommunicatie en Organisatie
dc.thesis.id2770


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record