Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKleber, R.
dc.contributor.authorKerkhof, M.J. van de
dc.date.accessioned2010-08-26T17:01:37Z
dc.date.available2010-08-26
dc.date.available2010-08-26T17:01:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5377
dc.description.abstractDoelstelling: Middels dit onderzoek is getracht om meer inzicht te verkrijgen in de intergenerationele overdracht van traumaklachten, dan wel psychische klachten van ouder op kind. Het huidige onderzoek richt zich op jonge kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen de psychische klachten van ouders en de emotionele en/of gedragsproblemen van hun jonge kinderen. Bekeken is wat de centrale factor is in de overdrachtsrelatie. Gaat het om de overdracht van specifieke traumagerelateerde klachten, of zijn meer algemene psychische klachten een betere voorspeller voor problemen bij kinderen? Als aanvulling op eerder onderzoek naar de intergenerationele overdracht van traumaklachten is gecorrigeerd voor de invloed van comorbide angst- en depressieve klachten. Methoden: 55 vluchtelingen en asielzoekers met kinderen in de leeftijd van 18-40 maanden hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Onderzocht is of posttraumatische stressklachten, angstklachten, depressieve klachten en familiestress bij ouders van invloed zijn op de internaliserende en/of externaliserende problemen van hun jonge kinderen. Kinderen van ouders met een PTSS-diagnose (N=30) zijn vergeleken met een controlegroep bestaande uit kinderen van ouders zonder PTSS-diagnose (N=25). Resultaten: Kinderen van ouders met een PTSS-diagnose rapporteren gemiddeld niet meer internaliserende, externaliserende of totale problemen dan kinderen van ouders zonder een PTSS-diagnose. Posttraumatische stressklachten, angstklachten, depressieve klachten en familiestress van ouders hangen daarentegen wel samen met de emotionele en/of gedragsproblemen van kinderen. Ook is gebleken dat deze PTSS-klachten en de overige psychische klachten onderling sterk correleren en laden op hetzelfde construct. Wanneer gecorrigeerd wordt voor comorbide angst- en depressieve klachten bestaat er geen verband tussen traumaklachten van ouders en de problemen van hun kinderen. Conclusie: In dit onderzoek is een grote samenhang gevonden tussen psychische klachten, alsmede specifieke traumaklachten, van ouders en de emotionele en gedragsproblemen van hun kinderen. Door de grote overlap tussen traumaklachten, angstklachten, depressieve klachten en familiestress bij ouders, kunnen er vraagtekens gezet worden omtrent de theoretische afbakening van het construct PTSS. Wel is het duidelijk dat psychische klachten van ouders negatief correleren met de psychische gezondheid van hun jonge kinderen. Vervolgonderzoek naar de intergenerationele overdracht van psychische klachten zou zich moeten richten op de vraag hoe deze negatieve overdrachtscyclus tussen ouder en kind te doorbreken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent702056 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van intergenerationele overdracht van traumaklachten op de psychische gezondheid van kinderen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPTSS
dc.subject.keywordsangst
dc.subject.keywordsdepressie
dc.subject.keywordsfamiliestress
dc.subject.keywordstweede generatie
dc.subject.keywordskinderen
dc.subject.keywordsvluchtelingen
dc.subject.keywordsasielzoekers
dc.subject.courseuuKlinische en Gezondheidspsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record