Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLonden-Barentsen, W.M. van
dc.contributor.authorHeijden, I. van der
dc.date.accessioned2010-08-09T17:00:29Z
dc.date.available2010-08-09
dc.date.available2010-08-09T17:00:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5151
dc.description.abstractIn deze studie is onderzocht welke risico- en protectieve factoren de kans op delinquentie bij jeugdigen uit Kruiskamp en Schutskamp, een hoogrisicogebied, vergroten of verkleinen. Individuele factoren, factoren in de directe omgeving en factoren in de wijdere omgeving van jonge adolescenten worden behandeld. Na een vooronderzoek middels een analyse van beleidsdocumenten en interviews met professionals werkzaam in het onderzoekgebied, is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Data zijn verkregen via vragenlijsten, afgenomen bij 125 groep acht leerlingen van de basisschool; 70 leerlingen uit Kruiskamp en Schutskamp, een hoogrisicogebied, en 55 leerlingen uit de Abdijen- en Staatsliedenbuurt, een laagrisicogebied. Verschillen tussen beide groepen zijn bepaald. Ook is de invloed van geslacht, etniciteit en woonsituatie op de aanwezigheid van risico- en protectieve factoren onderzocht. De resultaten lieten zien dat jonge adolescenten uit een hoogrisicogebied als Kruiskamp en Schutskamp vaker vroeg delinquent gedrag vertoonden en de buurt waarin zij woonden als onveiliger beoordeelden dan jonge adolescenten uit een laagrisicogebied als de Abdijen- en Staatsliedenbuurt. Daarnaast ervoeren meisjes, allochtone leerlingen en leerlingen die bij beide biologische ouders woonden minder risico’s en meer protectie dan jongens, autochtone leerlingen en leerlingen die niet bij beide biologische ouders opgroeiden. Als laatste werden significante verschillen gevonden voor de aanwezigheid van risico- en protectieve factoren op schoolniveau en zijn voorspellers van vroeg delinquent gedrag geïdentificeerd. Mogelijke verklaringen voor de resultaten komen aan bod. Er wordt afgesloten met beleidsaanbevelingen die een brug leggen tussen het onderzoek en de praktijk.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent599888 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleJeugddelinquentie: Risico- en protectieve factoren bij groep acht leerlingen woonachtig in Kruiskamp en Schutskamp, ‘s-Hertogenbosch
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsjeugddelinquentie
dc.subject.keywordsrisico- en protectieve factoren
dc.subject.keywordsgeslacht
dc.subject.keywordsetniciteit
dc.subject.keywordswoonsituatie
dc.subject.keywordsschool
dc.subject.keywordsvoorspellers vroeg delinquent gedrag
dc.subject.courseuuMaatschappelijke Opvoedingsvraagstukken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record