Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVerhoeven, S
dc.contributor.authorBouwman, M.
dc.date.accessioned2010-08-06T17:00:34Z
dc.date.available2010-08-06
dc.date.available2010-08-06T17:00:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5143
dc.description.abstractSamenvatting Radicalisering onder moslimjongeren is een belangrijk thema in de Nederlandse politiek. Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen die ten grondslag ligt aan een radicaliseringproces. De legitimiteittheorie wordt gehanteerd wanneer er gekeken wordt naar radicalisering. Binnen deze theorie spelen opvattingen over de democratische rechtstaat en gevoelens van jongeren een belangrijke rol. In dit onderzoek stond dan ook de volgende vraag centraal: Welke opvattingen en gevoelens hebben Nederlandse islamitische jongeren jegens de Nederlandse samenleving?. Deze vraagstelling is onderzocht door middel van semi-gestructureerde interviews af te nemen bij elf praktiserende moslimjongeren. Resultaten laten zien dat de jongeren geen radicale ideologieën aan hangen maar zij plaatsen wel kanttekeningen bij de waarden van de democratische rechtstaat. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat moslimjongeren zich extra willen bewijzen in de Nederlandse samenleving omdat zij weerstand vanuit de samenleving ervaren en tegen een negatieve beeldvorming aanlopen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent246412 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOpvattingen en Gevoelens van Moslimjongeren over de Nederlandse Samenleving
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsRadicalisme
dc.subject.keywordsmoslim
dc.subject.keywordsjongeren
dc.subject.keywordsopvattingen
dc.subject.keywordsgevoelens
dc.subject.courseuuMaatschappelijke Opvoedingsvraagstukken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record