Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHooft-Leemans, G. van der
dc.contributor.authorVisser, R.
dc.date.accessioned2010-07-30T17:02:02Z
dc.date.available2010-07-30
dc.date.available2010-07-30T17:02:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5060
dc.description.abstractIntroductie Dialysepatiënten zijn meerendeels zelf verantwoordelijk voor het zelfmanagement zoals het op de juiste wijze en consistent innemen van de voorgeschreven medicijnen. De LTMBSES is een meetinstrument dat de self-efficacy ten aanzien van medicijninname op 5–punts likertschaal meet. De schaal is niet aangepast aan de populatie hemodialysepatiënten en moet opnieuw gevalideerd worden. Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een meetinstrument (de LTMBSES-HD) dat de self-efficacy ten aanzien van medicijninname specifiek meet binnen de populatie hemodialysepatiënten. Methode: Er werd gebruik gemaakt van een klinimetrisch onderzoek met test- hertestdesign. Resultaten: De resultaten lieten een scheve verdeling zien richting de maximale score. Zeven vragen van de LTMBSES-HD werden door 25-50% van de deelnemers als “niet van toepassing gescoord” en werden voor verdere analyse verwijderd. Gemiddelde 21 item LTMBSES-HD score is 4,08. Cronbach’s alpha bedroeg 0,94. De test- hertestbetrouwbaarheid, uitgedrukt in intraclass correlatie bedroeg 0,479. De 21 item LTMBSES-HD liet een significatie correlatie zien met zelfgerapporteerde therapietrouw (r=0,65; p<0,0001) en globale inschatting van de self-efficacy (r=0,53; p<0,0001). De LTMBSES-HD was eenvoudig en in korte tijd in te vullen door de deelnemers. conclusie De 21 item LTMBSES-HD kan als betrouwbaar meetinstrument kan worden ingezet binnen de populatie hemodialysepatiënten. Het instrument is intern consistent maar de test- hertestbetrouwbaarheid is matig mogelijk veroorzaakt door de lage aantal hermetingen in dit onderzoek. Het meetinstrument laat een significante relatie zien met zelfgerapporteerde therapietrouw en globale self-efficacy. De vragen met de optie “NVT” kunnen beter verwijderd worden of anders geformuleerd De vragen over bijwerkingen kunnen worden vervangen door één generieke vraag over bijwerkingen. Om probleemgebieden met betrekking tot medicijninname te inventariseren kan de 28 item LTMBSES-HD gebruikt worden. Wil men risico op verminderde therapietrouw meten dan is de 21 item LTMBSES het aangewezen instrument Vervolgonderzoek moet zich richten op het verhogen van de test hertestbetrouwbaarheid.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent184365 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleBetrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van de Long Term Medication Behaviour Self-Efficacyschaal bij hemodialysepatiënten.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSelf-efficacy instrument
dc.subject.keywordsMedicatie therapietrouw, Hemodialyse, Betrouwbaarheid, Validiteit
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record