Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorGamel, C
dc.contributor.authorBos, L.
dc.date.accessioned2010-07-30T17:01:52Z
dc.date.available2010-07-30
dc.date.available2010-07-30T17:01:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5051
dc.description.abstractAanleiding: Angst is een veel voorkomende reactie bij alerte beademde IC-patiënten. Vanwege de fysieke conditie en de beperkte communicatie mogelijkheden is het vaststellen van angst moeilijk. Uit een literatuurreview bleken de verkorte State Anxiety Inventory (VSAI) en de Faces Anxiety Scale (FAS) het meest geschikt om angst te meten bij deze patiëntencategorie. Resultaten over het gebruik van deze meetinstrumenten in de Nederlandse praktijk waren niet bekend. Doel en onderzoeksvraag: Met behulp van de onderzoeksvraag ‘Wat is de sensitiviteit, specificiteit, betrouwbaarheid en hanteerbaarheid van de VSAI en de FAS bij alerte beademde IC-patiënten in Nederland?’ aanbevelen welk meetinstrument het best gebruikt kan worden om angst te meten bij de Nederlandse alerte beademde IC-patiënt. Methoden: Methodologisch beschrijvend cross-sectioneel onderzoek, bij een gelegenheidsteekproef van 77 postoperatieve alerte beademde IC-patiënten, bestaande uit twee metingen die voor detubatie zijn afgenomen. De eerste meting onderzocht de sensitiviteit en specificiteit ten opzichte van de referentietest. De tweede meting onderzocht de betrouwbaarheid en hanteerbaarheid. Resultaten: De VSAI scoorde een hoge sensitiviteit (0.91) en specificiteit (0.90), een acceptabele Cronbach’s alpha α=0.75-0.81) en een acceptabele intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen de twee metingen (Kappa 0.60). Responspercentage VSAI: 98,2%. De FAS scoorde een lage sensitiviteit (0.48), een redelijke specificiteit (0.77), een acceptabele intrabeoordelaars-betrouwbaarheid (Kappa 0.68) bij de verdeling angstig-niet angstig en een matige intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid (Kappa 0.50) bij de individuele gezichten. Responspercentage FAS: 89,6%. Conclusie: De VSAI is gezien de goede validiteit, betrouwbaar en hanteerbaar het meest geschikt om angst te meten bij Nederlandse alerte beademde IC-patiënten. De validiteit en hanteerbaarheid van de FAS zijn onvoldoende aangetoond. Aanbevelingen: Onderzoek naar de klinimetrische eigenschappen van VSAI en FAS bij langdurig alerte beademde IC-patiënten en, bij een voldoende grote steekproef, een verkennende factoranalyse uitvoeren om te onderzoeken of de huidige items van de VSAI de beste items zijn om angst te meten bij Nederlandse alerte beademde IC-patiënten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent251383 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOnderzoek naar de sensitiviteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de verkorte State Anxiety Inventory en de Faces Anxiety Scale bij alerte beademde patiënten in Nederland
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTrefwoorden: Angst, beademing, klinimetrische eigenschappen, Verkorte State Anxiety Inventory, Faces Anxiety Scale Keywords: Anxiety, mechanical ventilation, psychometric properties, Shortened State Anxiety Inventory, Faces Anxiety Scale
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record