Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJansen, M
dc.contributor.authorBurg, J.M. van der
dc.date.accessioned2010-07-30T17:01:51Z
dc.date.available2010-07-30
dc.date.available2010-07-30T17:01:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5050
dc.description.abstractSamenvatting Titel. Morele problemen die mantelzorgers ervaren bij het geven van zorg aan hun naaste in de thuissituatie. Doel. Beschrijven welke morele problemen mantelzorgers ervaren bij het geven van zorg aan hun naaste in de thuissituatie. Achtergrond. Overbelasting is een groot probleem onder mantelzorgers. Morele problemen spelen hierbij een rol. Er is weinig bekend over morele problemen bij mantelzorgers. Hulpverleners blijken morele problemen onvoldoende te herkennen en aan de orde te stellen. Methode. De kwalitatieve survey werd gebruikt. Vijftien mantelzorgers variërend in leeftijd, geslacht, relatie met de naaste, zorgbehoefte van de naaste en herkomst werden doelgericht geselecteerd. Interviews werden afgenomen met behulp van een topiclijst op basis van de definitie van een moreel probleem, emoties die met morele problemen samenhangen en de ethische principes autonomie, weldoen, niet schaden en rechtvaardigheid die als theoretisch kader zijn gebruikt. De data werd geanalyseerd door constante vergelijking. Bevindingen. Op de volgende gebieden werden morele problemen ervaren: het behoud van de autonomie van de naaste, de keuze voor de eigen autonomie, het bevorderen van het welzijn van de naaste, schaden door het overdragen van de zorg, schaden door het uiten van emoties, het behoud van de gelijkwaardige relatie en de mate van verkregen steun uit de omgeving. Conclusie. Mantelzorgers hadden moeite met het benoemen van ervaren morele problemen. Zij bleken bij de diverse morele problemen op zoek naar rechtvaardiging van hun handelen bij de naaste en de omgeving. De ethische principes bleken een handzaam theoretisch kader maar kenden veel overlap en bleken te botsen. Relevantie voor de klinische praktijk. De kennis helpt hulpverleners om morele problemen beter te leren herkennen en begrijpen en geeft mogelijkheden om met gepaste interventies hierop in te spelen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent170496 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleMorele problemen die mantelzorgers ervaren bij het geven van zorg aan hun naasten in de thuissituatie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsmantelzorg, thuiszorg, overbelasting, morele problemen, ethische principes.
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record