Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorEttema, R.
dc.contributor.authorOosterhuis, A.G.
dc.date.accessioned2010-07-30T17:01:34Z
dc.date.available2010-07-30
dc.date.available2010-07-30T17:01:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5031
dc.description.abstractSamenvatting Achtergrond en doel: In de huidige cardio thoracale chirurgie (CTC) praktijk bestaat het sterke vermoeden dat het risico op ondervoeding bij CTC patiënten postoperatief onvoldoende kan worden ingeschat met het huidige gebruikte voedingsscreeningsinstrument waarin de BMI is verwerkt. De ervaren problemen zijn toe te schrijven aan de stijging van het gewicht door extra vocht in de bloedcirculatie (overvulling) na de operatie. Doel: Het ontwikkelen van een dichotome predictieregel (voorspellende regel) op basis van predictoren uit de literatuur met als uitkomst wel/geen risico op ondervoeding. Deze predictoren hebben een voorspellende waarde voor het inschatten van het risico op ondervoeding. Ze meten in samenhang de kans op ondervoeding postoperatief bij CTC patiënten die tijdens de operatie aan de hart-longmachine zijn geweest. Op basis van de uitkomsten van de predictieregel wordt een scorecard ontwikkeld waarmee verpleegkundigen ondervoeding postoperatief kunnen monitoren. Onderwerpen & methoden: Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek naar predictoren op het risico van ondervoeding bij CTC- patiënten. Predictoren die geïncludeerd werden zijn, geslacht, chronische aandoeningen, leeftijd, recente operatie, polyfarmacie, lengte van opname, hemoglobine gehalte en verlies van eetlust. Daarna zijn in de periode van 15 januari tot 1 mei 2010 vierenzeventig patiënten geïncludeerd in het prognostisch onderzoek. Het onderzoeksdesign is prospective cohort studie. Met behulp van logistische regressie werd de predictieregel ontworpen. Resultaten & conclusies Uit zevenentwintig geïncludeerde kwantitatieve onderzoeken in het literatuuronderzoek waren tien onderzoeken gericht op ondervoedingindicatoren en CTC patiënten, negen op oudere patiënten en overeenkomstige patiëntkenmerken en de overige acht op oudere patiënten in het ziekenhuis. De logistische regressie gaf als uitkomst geslacht OR 14.7 en 95% BHI van 13.5 – 15.9 en verlies van eetlust OR 4.76 en een 95% BHI 3.5- 6.4. Beide predictoren gaven een indicatie voor consult diëtetiek. Een scorecard kan niet worden ontwikkeld omdat het model niet valide is door te weinig geïncludeerde cases.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleRisico op ondervoeding bij cardio thoracale chirurgische patiënten.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSleutelwoorden: Ondervoeding
dc.subject.keywordsCABG
dc.subject.keywordsPredictoren
dc.subject.keywordsCardiale operatie patiënten Keywords: Malnutrition
dc.subject.keywordsCABG, Predictors, Cardiac surgery patients
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record