Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJukema, J.S.
dc.contributor.advisorHooft-Leemans, T. van der
dc.contributor.authorKoopman, M.
dc.date.accessioned2010-07-30T17:01:25Z
dc.date.available2010-07-30
dc.date.available2010-07-30T17:01:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5023
dc.description.abstractTitel: Vooruitblikken op zorg; Een onderzoek naar verwachtingen van ouderen van de concrete dagelijkse zorg tijdens kortdurende opname in het verzorgingshuis Inleiding: Ondanks dat verwachtingen van ouderen over de concrete dagelijkse zorg een belangrijke rol in klanttevredenheid spelen, blijven de verwachtingen vaak onuitgesproken. Er is geen empirische kennis van de verwachtingen van ouderen over de dagelijkse zorg gedurende een kortdurende opname in een verzorgingshuis. Doel en onderzoeksvraag: Het onderzoek heeft tot doel verwachtingen van ouderen over de concrete dagelijkse zorg bij een kortdurende opname in het verzorgingshuis te begrijpen en te interpreteren. De beschrijving die hieruit volgt kan worden ingezet om de kwaliteit van de dagelijkse zorg door verzorgenden te verbeteren. Methode: Een kwalitatief onderzoek volgens de interpretatieve fenomenologische traditie onder 10 ouderen in drie verzorgingshuizen in Noord-Holland. Resultaten: Het wordt duidelijk dat verwachtingen in hoge mate contextafhankelijk zijn en met name bepaald worden door het hier en nu. Kennis van zaken, aandacht en het niet afhankelijk willen zijn betreffen gebieden waarop de oudere verwachtingen van de verzorgenden heeft. Conclusie: De belangrijkste verwachting die naar voren komt is dat een oudere erop wil kunnen vertrouwen dat de verzorgende haar professie zo uitoefent dat zij constateert en vervolgens weet wat er moet gebeuren. Dat zij met kennis en kunde de vraag van de cliënt vóór weet te zijn en dat zij vooral sensitief is voor die kleine extra dingen in de verzorging die de cliënt een speciaal gevoel geven; alsof alle zorg om deze ene cliënt draait. Aanbevelingen: Het kan zinvol zijn de verwachtingen van ouderen nogmaals te onderzoeken met de inzet van meerdere informatiebronnen en verschillende methoden. Er valt winst te behalen wanneer het management enkele verzorgenden specialiseert op het gebied van de meest voorkomende redenen voor een kortdurende opname zoals hart- en vaatziekten en heup- en knieoperaties. Tot slot is het van belang dat de verzorgenden en de ouderen de dialoog over de concrete dagelijkse zorg blijven voeren, waarbij de verzorgende en oudere steeds zowel achter- als vooruit blijven kijken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent152521 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVooruitblikken op zorg; Een onderzoek naar verwachtingen van ouderen van de concrete dagelijkse zorg tijdens kortdurende opname in het verzorgingshuis.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKortdurende opname
dc.subject.keywordsverzorgingshuis
dc.subject.keywordsverwachtingen
dc.subject.keywordsouderen
dc.subject.keywordsdagelijkse zorg. Short-term care
dc.subject.keywordsRest home
dc.subject.keywordsexpectations
dc.subject.keywordselderly
dc.subject.keywordsdaily care.
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record