Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJ.R.J. de Leeuw, Drs H. Vrehen
dc.contributor.authorMulder, C.E.
dc.date.accessioned2010-07-30T17:01:20Z
dc.date.available2010-07-30
dc.date.available2010-07-30T17:01:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5019
dc.description.abstractSamenvatting ‘Besluitvorming palliatieve fase’; Effect van een training. Inleiding Het vaststellen van een palliatief beleid is een ingewikkeld proces waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, de besluitvorming is daardoor complex. Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland heeft samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht de methode ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op het Utrechtse model Palliatief Redeneren. Instellingen kunnen een training volgen om volgens deze methode te werken. Dit onderzoek geeft inzicht in de effecten van de training ‘ Besluitvorming in de palliatieve fase’ op de structuur van een multidisciplinair overleg (MDO) van een hospice. De onderzoeksvraag is; Wat verandert er in de structuur van het MDO van een hospice na de training ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’? Methode Dit onderzoek heeft een kwalitatief descriptief design. Er hebben drie participerende observaties met behulp van video-opnames plaatsgevonden van MDO’s, voor, tijdens en aan het eind van de training. Daarnaast heeft er een focusgroepinterview plaatsgevonden met een aantal deelnemers van de MDO’s. Resultaten Er waren veel veranderingen zichtbaar gedurende de training tussen de geobserveerde MDO’s. Door de training veranderde de structuur van het MDO. Na de presentatie van de patiënt werden er werkhypotheses geformuleerd en concrete beleidsafspraken gemaakt. Tijdens het interview werd als belangrijke meerwaarde genoemd ; de eenduidigheid in het beleid en de formulering van werkhypotheses waardoor de besluitvorming van het beleid transparant wordt. Conclusie De structuur van het MDO in het hospice is door de training ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ ingrijpend veranderd. Dit resulteert in een breed gedragen multidisciplinair beleid gebaseerd op de principes van het Utrechtse model Palliatief Redeneren. Aanbevelingen Aanbevolen wordt verder onderzoek te doen naar de effecten van de training op lange termijn en naar de effecten van de training in andere instellingen. Trefwoorden: besluitvorming, palliatief redeneren, effect training, palliatief beleid, multidisciplinair
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent191121 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.title'Besluitvorming palliatieve fase'; Effectmeting Training
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsTrefwoorden: besluitvorming, palliatief redeneren, effect training, palliatief beleid, multidisciplinair Keywords: decision-making or palliative reasoning or effect training or palliative care or multidisciplinary
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record