Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorNijnatten, C.H.C.J. van
dc.contributor.authorGroningen, T.S. van
dc.date.accessioned2010-07-27T17:00:29Z
dc.date.available2010-07-27
dc.date.available2010-07-27T17:00:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4909
dc.description.abstractIn deze scriptie wordt verslag gedaan van gespreksanalytisch onderzoek naar de manier waarop medewerkers van Bureau Jeugdzorg, die zijn aangesteld als gespreksleider in een familienetwerkberaad, de participatie van gespreksdeelnemers coördineren. Tijdens een dergelijk beraad, in het kader van de Signs of Safety-methode (SofS), zijn zowel leden van het gezinsnetwerk als betrokken professionals aanwezig die gezamenlijk tot een veiligheidsplan voor het kind moeten komen dat in gevaar is. Met dit onderzoek wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de SofS-methode in de Jeugdzorg. Door middel van kennis over de manier waarop gespreksleiders de participatie van de gespreksdeelnemers coördineren, kunnen medewerkers van Bureau Jeugdzorg, in het bijzonder de gespreksleiders, hun gespreksvaardigheden verder ontwikkelen en optimaliseren, opdat zij in de toekomst zo efficiënt en effectief mogelijk een veilige opvoedingssituatie voor kinderen kunnen realiseren. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat gespreksleiders de participatie van alle gespreksdeelnemers tijdens een familienetwerkberaad coördineren, door beurten toe te wijzen en af te nemen. Door beurten toe te wijzen proberen gespreksleiders één of meerdere gespreksdeelnemers te activeren tot deelname aan het gesprek, terwijl ook de mogelijkheid bestaat de participatie van deelnemers te limiteren. Gespreksleiders doen dit op uiteenlopende directe, indirecte en non-verbale manieren die ze ook geregeld combineren. Opvallend is echter dat niet alleen gespreksleiders een participatiecoördinerende rol aannemen. Zowel leden van het gezinsnetwerk als professionals nemen geregeld deze rol aan door elkaar beurten toe te wijzen of af te nemen en door zelf het initiatief te nemen om te participeren in het gesprek. Doordat niet alleen gespreksleiders de beurten verdelen, wisselen formele en informele settings elkaar af gedurende een familienetwerkberaad. Het ene moment nemen gespreksleiders de rol aan van een voorzitter van een formele vergadering, terwijl het volgende moment gespreksleiders meer de rol aannemen van een voorzitter van een informele vergadering. Verder onderzoek is nodig naar de participatiecoördinerende rol van gespreksleiders en de manier waarop gespreksdeelnemers participeren tijdens een familienetwerkberaad, zodat medewerkers van Bureau Jeugdzorg, en dan vooral gespreksleiders, met nog meer praktische kennis een familienetwerkberaad van begin tot eind op een effectieve en efficiënte manier kunnen leiden. Vooral een kwantitatieve benadering is gewenst, waarmee kan worden onderzocht of gespreksleiders op een andere manier beurten toewijzen en/of afnemen van leden van het gezinsnetwerk tegenover professionals en wat de eventuele gevolgen hiervan zijn.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent430265 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.title'Mag ik even wat zeggen?': Een gespreksanalytisch onderzoek naar de participatiecoördinerende rol van de gespreksleider van een familienetwerkberaad bij Bureau Jeugdzorg
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsfamilienetwerkberaad, vergadering, gespreksleider, voorzitter, Jeugdzorg, beurtverdeling, gespreksanalyse, beurttoewijzing, beurtafname, participatie
dc.subject.courseuuCommunicatiestudies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record