Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorCoenders, Marcel
dc.contributor.advisorDielissen, Gerrit-Bartus
dc.contributor.authorWetering, H. van de
dc.date.accessioned2010-07-26T17:00:35Z
dc.date.available2010-07-26
dc.date.available2010-07-26T17:00:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4887
dc.description.abstractIn Nederland wonen mensen met verschillende achtergronden samen. Desalniettemin leven verschillende etnische groepen vaak langs elkaar heen en voelen mensen een sociale afstand tot andere etnische groepen. Dit onderzoek gaat in op deze afstand die autochtone Nederlanders voelen tot andere etnische groepen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de mate van intimiteit veel invloed heeft op de sociale afstand die mensen voelen (Verkuyten, 1994). De afstand wordt groter naarmate het contact intiemer wordt. Wanneer mensen andere etnische groepen toelaten in een intiem domein, zullen zij leden van andere etnische groepen vaak ook toelaten in een minder intiem domein. Om deze reden is er gekeken naar de bezwaren tegen contact in een zeer intiem domein, namelijk een eventueel interetnisch huwelijk van het eigen kind. De volgende hoofdvraag is dan ook als volgt geformuleerd: Welke betekenis geven mensen aan het al dan niet bezwaar hebben tegen een allochtone schoonzoon of schoondochter? Een antwoord geeft meer duidelijkheid over de sociale afstand die autochtone Nederlanders voelen tot andere etnische groepen. Voor het onderzoek is er gebruik gemaakt van secundaire data, namelijk 52 diepte-interviews, waarin respondenten wordt gevraagd naar het al dan niet bezwaar hebben tegen een interetnisch huwelijk van het kind. Bij het analyseren van de interviews is er gekeken naar de legitimeringen en verklaringen voor het al dan niet hebben van deze bezwaren. Ook is er gekeken welke etnische groep als meest, dan wel minst prettige sociale partner wordt ervaren en is er gekeken naar een mogelijke invloed van contact, religie, dan wel sekse op de bezwaren. Het onderzoek geeft bevestiging op bestaande literatuur en onderzoeken, maar geeft ook extra inzichten. Uit de interviews komt naar voren dat de reden waarom mensen een sociale afstand tot andere groepen houden vooral cultureel van aard is. Respondenten ervaren een culturele en symbolische dreiging, van vooral de overwegend Islamitische groepen, namelijk Turken en Marokkanen. Daarnaast worden respondenten beïnvloed door een negatieve beeldvorming die er vooral rond Turken en Marokkanen bestaat. De ervaren dreiging wordt veroorzaakt door het gevoel dat de normen en waarden botsen, waarbij de ervaren ongelijke man-vrouwverhouding, die vooral geassocieerd wordt met Turken en Marokkanen, op de meeste bezwaren stuit. Daarnaast heeft contact invloed op de sociale afstand, maar is niet allesbepalend. Zo kan positief contact de sociale afstand doen verminderen en negatief contact de sociale afstand doen vergroten, maar neemt het niet alle bezwaren weg. Ook sekse heeft invloed op de sociale afstand. Vrouwen geven vaker aan bezwaar te hebben tegen de ongelijke man-vrouwverhouding en gebleken is dat er meer bezwaar is tegen het interetnisch huwelijk van de dochter dan van de zoon.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent507734 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleLiever een autochtoon dan een allochtoon
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsInteretnisch huwelijk
dc.subject.keywordssociale afstand
dc.subject.keywordsetnische groepen
dc.subject.courseuuMulticulturalisme in vergelijkend perspectief


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record