Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBottenburg, Maarten van
dc.contributor.authorGroot, Jelle de
dc.date.accessioned2023-10-02T00:00:46Z
dc.date.available2023-10-02T00:00:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/45310
dc.description.abstractDeze masterthesis gaat over de veranderende maatschappelijke rol van sportverenigingen in wijken met een lage sociaal-economische status. Het is een casestudy naar de besluitvorming over de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging SVO De Dreef in Overvecht, een Utrechtse wijk met een lage sociaal-economische status. De afgelopen jaren is de vereniging niet in aanmerking gekomen voor subsidie door de afdeling Sport van de gemeente Utrecht, omdat de afdeling Sport bij de toekenning van subsidies voor sportfaciliteiten een rekenkader gebruikt dat zich beperkt tot het aantal actieve leden die aangesloten zijn bij de sportbond. Dit rekenkader houdt geen rekening met andere aspecten, zoals de bijdrage van sportclubs aan maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren hebben SVO De Dreef en een aantal stakeholders geprobeerd om andere financieringsmogelijkheden in kaart te brengen, maar het is tot op heden niet gelukt om de business case rond te krijgen. De besluitvorming over de aanleg van het kunstgrasveld is daardoor in een impasse beland. De volgende onderzoeksvraag staat in dit onderzoek centraal: Wat zijn volgens de betrokken organisaties de oorzaken van de impasse in de besluitvorming over de omzetting van een grasveld naar een kunstgrasveld op het sportcomplex van SVO De Dreef en hoe kan deze impasse worden doorbroken? Er is aan de hand van semi-gestructureerde interviews onderzocht hoe de stakeholders die direct betrokken zijn bij de impasse deze impasse formuleren en hoe zij denken dat de impasse kan worden opgelost. Daarnaast is de effectiviteit van deze kerngroep geobserveerd en zijn verschillende documenten geanalyseerd die bijgedragen hebben aan de kennisvorming over de impasse. Aan de hand van deze theorieën is de governancevorm van de kerngroep bepaald en is onderzocht met welke inhoudelijke, institutionele en strategische complexiteiten de stakeholders te maken hebben en hoe deze ondervangen kunnen worden. Uit de resultaten blijkt dat de beperking van het rekenkader van de afdeling Sport tot puur sportspecifieke eisen door de kerngroep als belangrijkste inhoudelijke oorzaak van de impasse wordt gezien. De kerngroep rond SVO De Dreef wil dit niet afwachten en richt zich voor de tussenliggende jaren daarom op andere vormen van financiering. Het organiseren van dit traject vraagt, mede door de verschillende institutionele achtergronden van de betrokken organisaties, om meer regie dan het losse werkverband dat de kerngroep tot voor kort met elkaar vormde. Om de impasse te doorbreken is het daarom ook van belang om de governancevorm van de kerngroep te veranderen. Dat lukt alleen als de financiering van het kunstgrasveld niet zozeer als een sportgerelateerd vraagstuk wordt gezien, maar vooral als een maatschappelijk vraagstuk. Daarnaast dienen ook andere complexiteiten ondervangen te worden om de effectiviteit van de kerngroep te vergroten. Door de governancevorm aan te passen en het vraagstuk te reframen, kan een beroep worden gedaan op het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om alsnog in te stemmen met financiering van het kunstgrasveld op korte termijn en op lange termijn om het rekenkader van de afdeling Sport aan te passen. De bal voor het doorbreken van de impasse ligt dus in eerste instantie bij de kerngroep om de regie te nemen op het in gang zetten van een politiek-bestuurlijk proces. Daarna ligt de bal bij het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om de maatschappelijke rol van sportverenigingen te honoreren en mee te laten wegen in subsidie-eisen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectHoe er een impasse in de besluitvorming is ontstaan in het netwerk rondom de aanleg van een kunstgrasveld bij een voetbalclub met een grote maatschappelijke waarde, wat hier aan ten grondslag is en hoe de impasse kan worden doorbroken.
dc.titleDe veranderende maatschappelijke rol van sportclubs: bij wie ligt de bal? Een case study naar de besluitvorming rondom de aanleg van een kunstgrasveld bij een voetbalclub in een wijk met een lage sociaal-economische status
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.courseuuSports Policy and Sports Management
dc.thesis.id23925


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record