Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSlot, Pauline
dc.contributor.authorBencan, Reyhan
dc.date.accessioned2023-08-04T00:02:05Z
dc.date.available2023-08-04T00:02:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/44501
dc.description.abstractAbstract Rationale: Playgroups are a low-threshold form of parental support with a preventive focus. Although positive outcomes of playgroups are mediated by social support experienced by parents, playgroups’ social function has been understudied in scientific literature. Purpose: This study aims to investigate the relationships between staff, volunteers and parents at playgroups and their impact on parents' experience of social support. Method: Semi-structured interviews were conducted with staff and volunteers (N=4) and parents (N=12) at playgroups in Amsterdam. Thematic analysis was utilized to examine the nature of relationships between staff, volunteers, and parents, as well as the perceived social support. Results: Staff-volunteers describe their own role as supporters and points of contact, while parents often describe them as facilitators of activities and creators of a social atmosphere. Relationships between parents and staff-volunteers are perceived as equal. Parents experience support from active involvement of staff members. Parents’ relationships center around experiences of parenthood. Sharing this experience fosters a sense of recognition and reassurance. Conclusion: Staff-volunteers play a pivotal role in shaping and encouraging social relationships at playgroups. These relationships form the foundation for the support parents experience. The equal and friendly nature of these relationships makes parents feel connected to playgroups and instills confidence that help, and support are available when needed. This study highlights the importance of promoting contacts with and between parents at playgroups. Keywords: playgroup, social support, emotional support, parenting, parent support Samenvatting Aanleiding: Spelinloop is een laagdrempelige vorm van ouderondersteuning met een preventieve insteek. Hoewel positieve uitkomsten van spelinloop worden gemedieerd door sociale steun die ouders ervaren is de sociale functie van spelinlopen onderbelicht in wetenschappelijke literatuur. Doel: Het doel van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de relaties tussen medewerkers, vrijwilligers en ouders bij spelinloop en de rol die deze relaties spelen in het ervaren van sociale steun door ouders. Methode: Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen met medewerkers en vrijwilligers (N=4) en ouders (N=12) bij de Amsterdamse spelinloop. Met thematische analyse zijn relaties van medewerkers-vrijwilligers en ouders en de waargenomen sociale steun onderzocht. Resultaten: Medewerkers-vrijwilligers omschrijven hun eigen rol als ondersteuner en aanspreekpunt, terwijl ouders vaker het begeleiden van activiteiten en het creëren van een sociale sfeer benoemen. Relaties tussen ouders en medewerkers-vrijwilligers worden ervaren als gelijkwaardig. Ouders ervaren steun aan de betrokkenheid van medewerkers-vrijwilligers. Relaties van ouders centreren zich om ervaringen van ouderschap. Het delen van deze ervaring biedt ouders herkenning en geruststelling. Conclusie: Medewerkers-vrijwilligers hebben een spilfunctie in het vormgeven en aanmoedigen van sociale relaties bij spelinloop. Deze relaties vormen de basis voor de steun die ouders ervaren. Het gelijkwaardige en vriendschappelijke karakter van deze relaties maakt dat ouders zich verbonden voelen met spelinloop en er vertrouwen in hebben dat hulp en ondersteuning beschikbaar zijn als ze het nodig hebben. Het onderzoek toont het belang van aanmoediging van contacten met en tussen ouders bij spelinloop aan. Sleutelwoorden: spelinloop, sociale steun, emotionele steun, ouderschap, ouderondersteuning
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectKwalitatief onderzoek naar sociale steun en relaties tussen ouders en medewerkers-vrijwilligers bij de Amsterdamse spelinloop
dc.title“En op een gegeven moment worden het een soort van vriendinnen”: Relaties en sociale steun bij de Amsterdamse spelinloop
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsplaygroup; social support; emotional support; parenting; parent support
dc.subject.courseuuYouth, Education and Society
dc.thesis.id21009


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record