Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDouma, J
dc.contributor.authorHuisman, F.
dc.date.accessioned2010-03-08T18:01:11Z
dc.date.available2010-03-08
dc.date.available2010-03-08T18:01:11Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4391
dc.description.abstractAchtergrond: In 2011 wordt de Wet Passend Onderwijs (PO) ingevoerd om meer zorgleerlingen te integreren in het regulier onderwijs. Integratie van zorgleerlingen kan problemen veroorzaken voor leerkrachten in het regulier onderwijs doordat zij zich niet voldoende capabel voelen om les te geven aan leerlingen met een beperking. Doel: Het vinden van aanknopingspunten om de voorbereiding voor PO van scholen en begeleidingsdiensten te optimaliseren. Onderzoek naar de ontwikkelingsbehoeften van schoolpersoneel en naar de huidige mate van geboden zorg aan zorgleerlingen op scholen is daarom essentieel. Daarnaast wordt op scholen gekeken naar de samenhang van de hoofdfactoren schoolkenmerken en klassenklimaat, leerkrachtkenmerken, begeleiding en visie op inclusief onderwijs met de mate van geboden zorg. Ook wordt het verschil in visie ten aanzien van PO tussen directie en onderwijzend personeel geanalyseerd. Methoden: De vragenlijst “Meting Passend Onderwijs” is ingevuld door 74 respondenten van 31 basisscholen. Resultaten: Op de onderzochte scholen is over het algemeen een hoge mate van geboden zorg gevonden. Daarnaast is er geen significant verschil in visie tussen directie en onderwijzend personeel en blijken de hoofdfactoren maar zeer beperkt samen te hangen met de mate van zorg. Conclusie: Het is positief voor de invoering van PO dat het goed gesteld is met de zorg op scholen en dat directie en onderwijzend personeel geen verschil in visie hebben en beide vóór de invoering van PO zijn. Het praktische deel van de zorg op scholen, zoals didactisch en pedagogisch handelen, is goed. De verbeteringen moeten plaatsvinden op beleidsmatig niveau. Summary Background: The law of Appropriate Education (AE) will be introduced in the year 2011 for the purpose of including more special need pupils into regular education. Integration of special need pupils may cause problems to teachers in regular education for they may not feel capable enough to teach children with a disability. Objective: To find requirements that must be taken into account for optimal preparation of AE. The “given care” of school personnel to special need students and the view on future school development must be examined, as well as the difference in opinion of the “given care” between the school director and the teaching personnel. In addition, the relation between the “given care” and the four main factors found in literature, that is school aspects and class environment, teacher’s aspects, support and attitude towards inclusive education, will be explored. Method: The questionnaire was completed by 74 respondents of 31 elementary schools. Results: The elementary schools score well in general on the given care at school. There was no significant difference between the school director and the school personnel on the attitude of inclusion. The four main factors had very limited correlations with the “given care”. Conclusion: It is positive for the introduction of AE that the given care at elementary schools is in general adequate. Both attitudes of school directors and the school personnel are positive towards inclusive education. This research shows that the practical aspects at schools, for instance pedagogic and didactic aspects, are fine. The improvements must take place at policy level.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent379671 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVoorbereiden op Passend Onderwijs
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsInclusief Onderwijs
dc.subject.keywordsPassend Onderwijs
dc.subject.keywordszorgleerlingen
dc.subject.keywordsvisie
dc.subject.keywordsgeboden zorg.
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record