Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorGrimmelikhuijsen, S.G.
dc.contributor.authorJorna, Floortje
dc.date.accessioned2023-03-21T01:01:03Z
dc.date.available2023-03-21T01:01:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43703
dc.description.abstractDe gaswinning in Groningen is van een “sprookje” uitgelopen in een vertrouwenscrisis. Er zijn meerdere pogingen gedaan om de situatie te verbeteren, door partijen uit de regio te betrekken bij de veranderingen in de gaswinning en in de benadering van de gevolgen ervan. Om te analyseren wat voor soort betrokkenheid van waarde is bij een publieke dienst als de gaswinning, biedt het concept coproductie een relevant perspectief. Coproductie betreft in haar algemeenheid activiteiten die reguliere dienstverleners zoals de overheid en niet-overheidsactoren samen ondernemen, zodat zij tezamen bijdragen aan voordelen voor de publieke dienstverlening. Inzichten over coproductie zijn bij uitstek relevant op gebied van de gaswinning, aangezien het mogelijk vertrouwen in de overheid bevordert. Ondanks de mogelijke relevantie van coproductie, is kennis over het concept beperkt. Het staat bekend als vertroebeld concept, is weinig onderzocht op gebied van onderdelen van de energievoorziening en eenduidige bevindingen over het verband met het vertrouwen in de overheid blijven uit. Daarom staat de volgende onderzoeksvraag in dit onderzoek centraal: “Wat is het verband tussen de soorten coproductie en het vertrouwen in de overheid, op gebied de gaswinning in Groningen?” In dit onderzoek is de soort coproductie gedefinieerd, middels een duiding van coproductiefases en –niveaus. Daarmee kon achterhaald worden bij welke fase in de dienstverlening de actor betrokken is, alsook hoeveel invloed degene daar heeft. Ook werd hen gevraagd naar het vertrouwen dat zij in het verantwoordelijke ministerie ervaren. In totaal zijn vijftien interviews afgenomen, met verschillende partijen die een relatie hebben tot de gaswinning of de gevolgen ervan. Op basis van dit onderzoek kunnen twee conclusies worden getrokken. Ten eerste kan geconcludeerd worden dat dit onderzoek een kleinschalig inzicht geeft in het verband tussen soorten coproductie en het vertrouwen in de overheid. Van de soorten coproductie blijkt coproductie in de fase van planontwikkeling en ontwerpen direct verband te houden met het vertrouwen, waarbij het coproductieniveau zich positief verhoudt tot tot de mate waarin actoren de overheid vertrouwen. Daar waar in de fase van planontwikkeling of ontwerpen een laag coproductieniveau bestaat, wordt het vertrouwen als laag ervaren. Ook geldt dat daar waar in deze fases een hoger coproductieniveau bestaat, zich een neutraal tot positief vertrouwen wordt ervaren. Ten tweede constateert dit onderzoek dat coproductie niet zozeer bestaat op gebied van de gaswinning als dienstverlening, maar op gebied van de gevolgen ervan. Aanbevelingen voor de wetenschap richten zich op het uitbreiden van kennis over coproductie en het verband met vertrouwen in de overheid, op gebied van de gaswinning, andere mijnbouwactiviteiten en meer algemene publieke dienstverlening. Dit vraagt om kwalitatief onderzoek, zodat kwantitatief en experimenteel onderzoek beter aan te sluiten op de specifieke context waar coproductie bestaat en deze methoden bijdragen aan de kennisontwikkeling op grote, systematische schaal. Een aanbeveling voor de praktijk is het inzetten van coproductie in de fases van planontwikkeling en ontwerpen, waarbij de invloed van actoren in ieder geval gelijk dient te blijven en waar relevant ook vergroot. Daarbij zijn de andere aanbevelingen relevant, die zich richten op het minderen van de overdaad aan beleid en het maken van duidelijke afspraken over de manier waarop partijen betrokken zijn.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectEen kwalitatief onderzoek naar het verband tussen coproductie en het vertrouwen in de overheid, op gebied van de gaswinning in Groningen
dc.titleCoproduceren rondom de gaswinning: een (on)mogelijke opgave?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsCoproductie; cocreatie; publiek management; bestuurskunde
dc.subject.courseuuPubliek management
dc.thesis.id15111


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record