Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorter Bogt, Tom
dc.contributor.authorNieser, E.
dc.date.accessioned2010-03-02T18:01:19Z
dc.date.available2010-03-02
dc.date.available2010-03-02T18:01:19Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4363
dc.description.abstractIn dit onderzoek wordt de vraag gesteld wat het effect is van ouderlijk monitoren op de relatie tussen muziekvoorkeur en probleemgedrag bij adolescenten. Daarnaast wordt nagegaan hoe verschillen in de perspectieven die ouders en adolescenten op ouderlijk monitoren hebben, consequenties hebben voor de verwachte interacties tussen ouderlijk monitoren en muziekvoorkeur. Er werd een cross-sectioneel surveyonderzoek uitgevoerd onder 325 Nederlandse adolescenten (48,6% jongens) met een gemiddelde leeftijd van 14,3 jaar, en hun ouders (325 moeders en 325 vaders). Met behulp van hiërarchische multipele regressieanalyses werden hoofdeffecten gevonden van een voorkeur voor elite muziek op delinquentie en van top 40 muziek en elite muziek op drugsgebruik. Daarnaast was er een hoofdeffect van ouderlijk monitoren vanuit het adolescentperspectief op delinquentie en van ouderlijk monitoren vanuit zowel het adolescentperspectief als het ouderperspectief op drugsgebruik. Over het algemeen bleek dat ouderlijk monitoren als een buffer voor delinquentie en drugsgebruik werkte wanneer adolescenten geen voorkeur hadden voor top 40 of elite. Beter monitoren van de ouders neemt dus het negatieve effect van muziekvoorkeur weg. Wanneer adolescenten wel een voorkeur hadden voor top 40 of elite werkte deze muziekvoorkeur als een buffer voor delinquentie en drugsgebruik wanneer ouders weinig monitoorden. Ouderlijk monitoren is dus een moderator in de relatie tussen muziekvoorkeur en probleemgedrag. In de discussie wordt gezocht naar verklaringen voor niet gevonden relaties en wordt ingegaan op het maatschappelijke en wetenschappelijke belang van de resultaten. Abstract This study focuses on the effect of parental monitoring on the relationship between music preference and problem behavior among adolescents, and whether differences between parent and adolescent perspectives on parental monitoring have consequences on the expected interactions between parental monitoring and music preference. A cross-sectional survey study was conducted among 325 Dutch adolescents (48,6% boys) with a mean age of 14,3 years old, and their parents (325 mothers and 325 fathers). Trough hierarchical multiple regression analyses, main effects were found for elite music preference on delinquency and for mainstream and elite music preference on drug use. Besides, main effects were found for parental monitoring from the adolescent perspective on delinquency, and for parental monitoring from the adolescent perspective as well as the parent perspective on drug use. In general, parental monitoring functioned as a buffer on delinquency and drug use if adolescents did not have a preference for mainstream or elite music. More parental monitoring removes the negative effects of music preference. If adolescents did have a preference for mainstream or elite music, this music preference functioned as a buffer on delinquency and drug use when parents were low on monitoring. So, parental monitoring is a moderator in the relationship between music preference and problem behavior. The discussion focuses on explanations for relationships that were not found, and social and scientific importance of the findings.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent318236 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet effect van ouderlijk monitoren op de relatie tussen muziekvoorkeur en probleemgedrag bij adolescenten
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsOuderlijk monitoren
dc.subject.keywordsmuziekvoorkeur
dc.subject.keywordsadolescenten
dc.subject.keywordsprobleemgedrag
dc.subject.keywordsdelinquentie
dc.subject.keywordsdrugsgebruik
dc.subject.courseuuJeugdstudies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record