Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorRomijn, Bodine
dc.contributor.authorTekir, Funda
dc.date.accessioned2023-03-07T01:01:12Z
dc.date.available2023-03-07T01:01:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43616
dc.description.abstractIn Nederland heeft ongeveer een kwart van de kinderen een taalachterstand, wat nadelige gevolgen kan hebben voor hun verdere (studie)loopbaan. In wetenschappelijke literatuur zijn er sterke aanwijzingen gevonden dat de taalontwikkeling van peuters samenhangt met de omgeving waarin zij verkeren. Veel kinderen in Nederland gaan naar voorschoolse voorzieningen, daarom is het van belang om te kijken wat de invloed hiervan kan zijn op de taalontwikkeling. Meer specifiek is er gekeken naar de rol van de educatieve kwaliteit op de taalontwikkeling van een- en meertalige kinderen. Op basis hiervan is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: In hoeverre is de educatieve kwaliteit gerelateerd aan het taalniveau van peuters en wordt deze relatie gemodereerd door meertaligheid? Een meervoudige regressieanalyse werd uitgevoerd om de hypothese te toetsen dat taalontwikkeling kan worden beïnvloed door de educatieve kwaliteit en dat meertalige peuters meer baat hebben bij een betere educatieve kwaliteit dan eentalige peuters. De deelnemers waren peuters tussen de leeftijd van 28 en 45 maanden (n = 75). Het aantal eentalige en meertalige peuters was ongeveer gelijk verdeeld. In deze studie werd geen significant verband gevonden tussen de educatieve kwaliteit en taalontwikkeling van peuters en ook geen significant moderatie-effect. Wel blijkt dat meertaligheid een effect heeft op de taalontwikkeling: meertalige kinderen hebben een lager taalniveau in het Nederlands dan eentalige kinderen. Op basis hiervan wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar hoe meertalige kinderen optimaal educatief ondersteund kunnen worden, zodat hun taalachterstand verkleind kan worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectVeel kinderen in Nederland gaan naar voorschoolse voorzieningen, daarom is het van belang om te kijken wat de invloed hiervan kan zijn op de taalontwikkeling. Meer specifiek is er gekeken naar de rol van de educatieve kwaliteit op de taalontwikkeling van een- en meertalige kinderen. Op basis hiervan is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: In hoeverre is de educatieve kwaliteit gerelateerd aan het taalniveau van peuters en wordt deze relatie gemodereerd door meertaligheid?
dc.titleMeertaligheid als Moderator in de Relatie tussen de Educatieve Kwaliteit en het Taalniveau van Peuters
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordstaalontwikkeling, educatieve kwaliteit, voorschoolse voorzieningen, peuters, meertaligheid
dc.subject.courseuuClinical Child, Family and Education Studies
dc.thesis.id14679


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record