Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLinders, Yvette
dc.contributor.authorHesseling, Laura
dc.date.accessioned2023-02-25T01:01:02Z
dc.date.available2023-02-25T01:01:02Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43571
dc.description.abstractDe afgelopen jaren is er meerdere keren kritiek geweest op de patiëntvoorlichting in Nederlandse ziekenhuizen. Zo zouden patiënten niet altijd genoeg schriftelijke informatie krijgen voor een opname, behandeling of operatie. Ziekenhuizen verplichten tot het geven van meer informatie leidt vaak wel tot meer informatie, maar leidt niet altijd tot de oplossing van de communicatieproblemen. Terwijl optimale patiëntinformatie juist essentieel is tijdens een opname, behandeling of operatie van een patiënt. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het schriftelijk voorlichtingsmateriaal als het materiaal op het goede moment aan de patiënt wordt uitgereikt, als het gemakkelijk te lezen is, als het begrijpelijk wordt geformuleerd, als het actueel is en als het overeenkomt met het kennisniveau dat de patiënt op het moment van lezen heeft. De schriftelijke patiëntinformatie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voldoet momenteel ook niet aan de huidige eisen en richtlijnen voor efficiënte en optimale patiëntinformatie. Het is daarom noodzakelijk dat de schriftelijke patiëntfolders van het ziekenhuis worden herzien en verbeterd. Het doel van dit onderzoek is daarom het evalueren van de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de schriftelijke patiëntinformatie van de neonatologie in het LUMC. Hiervoor is de volgende adviesvraag opgesteld: Hoe kunnen de huidige patiëntfolders van de afdeling neonatologie in het LUMC zo begrijpelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk worden gemaakt voor patiënten? Om deze adviesvraag te kunnen beantwoorden zijn vervolgens drie onderzoeksvragen opgesteld. Op basis van drie deelonderzoeken wordt allereerst aanbevolen om de schriftelijke patiëntinformatie van de afdeling neonatologie ter herzien en te verbeteren op de thema’s begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Aanvullend adviseert de onderzoekster, gezien de resultaten van dit onderzoek en de verouderde patiëntfolders in het gehele LUMC, om door middel van een systematische aanpak de patiëntfolders van het LUMC allemaal te evalueren en te verbeteren. Het is aannemelijk dat deze verbetering wordt geleid door een medewerker van de afdeling communicatie in samenwerking met de artsen en verpleegkundigen van de desbetreffende afdelingen. De medewerkers van de afdeling communicatie zijn taalkundig vaardig en hebben de meeste potentie om de patiëntfolders op systematische wijze te verbeteren. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de mening van de ouders van patiënten die op dit moment of recent met de afdeling neonatologie te maken hebben gehad. Deze groep deelnemers is helaas niet in het huidige onderzoek bereikt. Daarnaast kan dit onderzoek breder worden getrokken door de schriftelijke patiëntinformatie van andere afdelingen in het LUMC te evalueren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectEen onderzoek naar de schriftelijke patiëntcommunicatie van de afdeling neonatologie in het LUMC. Middels drie verschillende methoden werd dit onderzoek uitgevoerd: tekstanalyse, hardop werkmethode en interviews.
dc.titlePatiëntinformatie in patiëntfolders: Hoe kunnen de huidige patiëntfolders van de afdeling neonatologie in het LUMC zo begrijpelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk worden gemaakt voor patiënten?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordspatiëntcommunicatie; ziekenhuis: LUMC; Neonatologie; patiëntfolders; patiëntinformatie
dc.subject.courseuuCommunicatie en Organisatie
dc.thesis.id14286


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record