Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDoelen-van der Giessen, Jeanine van der
dc.contributor.authorVogelaar, Maartje
dc.date.accessioned2023-02-14T01:00:57Z
dc.date.available2023-02-14T01:00:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43536
dc.description.abstractIn de zorgsector is patiëntactivatie actueel: er wordt op veel gebieden in de zorg verwacht dat de patiënt een actieve rol speelt in het zorgproces. Dat kan onder andere gaan om de keuze voor een behandeling, waarbij de patiënt actief nadenkt over de behandelopties en vragen stelt aan de arts, om gedeelde besluitvorming te bevorderen. Daarnaast kan het gaan om het naleven van adviezen of leefregels (compliance). Naast motivatie en zelfvertrouwen, zijn voor patiëntactivatie verschillende cognitieve vermogens van belang, zoals gezondheidsinformatie vinden, begrijpen en toepassen. Daar zijn gezondheidsvaardigheden voor nodig. Een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden is minder goed in staat om invulling te geven aan patiëntactivatie. Het is dus belangrijk om deze doelgroep extra goed in de communicatie te betrekken om zo alsnog patiëntactivatie te stimuleren. Voor goede patiëntcommunicatie is enkel mondelinge informatie onvoldoende. Schriftelijke informatie is essentieel als aanvulling op mondelinge communicatie. In het Erasmus MC is de patiëntenfolder een belangrijk communicatiemiddel. Dit onderzoek had als doel na te gaan in hoeverre de patiëntenfolders van het Erasmus MC bijdragen aan patiëntactivatie bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Om dit te onderzoeken stonden twee aspecten centraal: de begrijpelijkheid van de patiëntenfolders en de mate van patiëntactivatie die de folders bereiken. Begrijpelijkheid is een voorwaarde om tot patiëntactivatie te komen: een onbegrijpelijke tekst zet niet aan tot patiëntactivatie. Door zowel begrijpelijkheid als activatie te meten, viel te achterhalen of de gemeten patiëntactivatie mogelijk te verklaren is door de mate waarin de folders begrijpelijk zijn. Het onderzoek is toegespitst op drie patiëntenfolders rondom de aandoening meningeoom: een veelal goedaardige tumor in het hersenvlies. In deze folders worden ofwel behandelopties genoemd die kunnen bijdragen aan gedeelde besluitvorming, ofwel adviezen gegeven aan de patiënt. Daarmee neemt dit onderzoek twee verschillende aspecten van patiëntactivatie onder de loep. De methode in dit onderzoek was driedelig en bestond uit een PEMAT-bureauanalyse, een lezersprotocol bij (ex-)laaggeletterden en interviews met (ex-)meningeoompatiënten. De bureauanalyse bestond uit een beschouwing van diverse items over zowel begrijpelijkheid als intentie tot patiëntactivatie, het lezersprotocol was erop gericht om begripsproblemen op te sporen bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (laaggeletterden) en de interviews waren er vooral op gericht om de mate van patiëntactivatie te achterhalen. De patiëntactivatie meten was mogelijk met variabelen vanuit het Integrative Model of Behavioral Prediction en het IPDAS (keuzehulpliteratuur). Uit dit onderzoek valt te concluderen dat zowel de begrijpelijkheid van de folders als de mate van patiëntactivatie die ze bereiken nog verbetering behoeven om ervoor te zorgen dat patiënten een actieve patiëntenrol kunnen vervullen. Hoewel aan te raden is de genoemde begripsproblemen op te lossen, moet de verbetering voor de patiëntactivatie niet alleen gezocht worden bij de begrijpelijkheid van de folders. Het is aan te raden de begripsproblemen van de laaggeletterden op te lossen, wanneer dat geen negatief effect heeft op patiënten met goede gezondheidsvaardigheden. Daarnaast volgt uit dit onderzoek dat het een nuttige overweging is om activatie explicieter als hoofddoel van de patiëntenfolders op te nemen en explicietere activerende elementen toe te voegen. De samenhang met mondelinge communicatie mag daarbij niet uit het oog worden verloren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectDe bijdrage van de patiëntenfolders van het Erasmus MC aan patiëntactivatie bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
dc.titleAndere vaardigheden, gelijke kansen: de bijdrage van de patiëntenfolders van het Erasmus MC aan patiëntactivatie bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordspatiëntcommunicatie, patiëntactivatie, gedeelde besluitvorming, ziekenhuiscommunicatie, begrijpelijkheid, beperkte gezondheidsvaardigheden
dc.subject.courseuuCommunicatie en Organisatie
dc.thesis.id13880


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record