Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVis, Barbara
dc.contributor.authorDelden, Hannah van
dc.date.accessioned2022-12-08T01:00:48Z
dc.date.available2022-12-08T01:00:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43294
dc.description.abstractCrises worden gekenmerkt door dreiging, urgentie en onzekerheid. Ze kunnen voor komen in acute of in sluipende vorm. De sluipende crisis, waarbij de temporele factor anders ligt dan bij een acute crisis, wordt vaak minder urgent geacht, waardoor een treffende aanpak uitblijft. Over het treffend aanpakken van een sluipende crisis is relatief weinig bekend binnen de literatuur. Het is interessant om te onderzoeken of het creëren van langetermijnbeleid kan helpen bij de aanpak van een sluipende crisis, vanwege het vergelijkbare temporele aspect: gericht op een ruime tijdshorizon. Het ontwikkelen van langetermijnbeleid is geen gemakkelijke opgave, maar niet onmogelijk. Vier factoren die het ontwikkelen van dergelijk beleid bevorderen worden besproken in dit onderzoek: electorale zekerheid, zicht op winsten van het beleid, institutionele capaciteit en framing. Mogelijk kan er bij de aanpak van een sluipende crisis worden geleerd van de ontwikkeling van langetermijnbeleid. Dit vraagstuk staat centraal in dit onderzoek. Door middel van een kwalitatieve casestudy is gekeken in hoeverre inzichten over het creëren van langetermijnbeleid kunnen helpen bij de aanpak van een sluipende crisis. Deze vraag is onderzocht aan de hand van de casus ‘droogte in de Achterhoek’. Droogte in de Achterhoek kan worden beschouwd als een sluipende crisis. De aanpak krijgt vorm via een samenwerking tussen 19 partijen, bestaande uit onder andere provincie, gemeenten, waterschap en verschillende belangenorganisaties. Uit het onderzoek blijkt dat twee van de factoren die van invloed zijn op het creëren van langetermijnbeleid zeer relevant zijn (of minstens kunnen zijn) voor de aanpak van droogte in de Achterhoek: framing en capaciteit. Framing wordt niet bewust ingezet, maar er wordt bewust gewerkt aan beeldvorming en bepaalde woorden worden bewust gekozen of weggelaten. Bij capaciteit speelt in de Achterhoek voornamelijk het tekort aan goed personeel. De andere twee factoren bleken (op dit moment) minder relevant voor de Achterhoek. Electorale (on)zekerheid lijkt nog nauwelijks een rol te spelen omdat droogte (nog) niet gepolitiseerd is. De kans is echter groot dat het politieke karakter wel toeneemt de komende tijd, waardoor de factor ook relevant wordt. Vooruitzicht op winsten speelt in dit onderzoek een kleine rol, doordat binnen deze context de kans op winsten behoorlijk groot lijkt te zijn en de factor niet als een knelpunt wordt beleefd. De analyse van het onderwerp geeft wel aanleiding om te verwachten dat het onderwerp bij een andere sluipende crisis belemmerend kan werken. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat bij de aanpak van deze sluipende crisis momentum een grote rol speelt en dat het inkleuren van toekomstbeelden kan helpen om droogte aan te pakken. Ook blijkt het nuttig om een lange termijnblik te gebruiken bij de aanpak van een sluipende crisis. Door te richten op een ruime tijdshorizon wordt de kans op een eenzijdige focus op de korte termijn verkleind. Inzichten over het creëren van langetermijnbeleid kunnen dus nuttig zijn voor de aanpak van een sluipende crisis: de aanpak van droogte in de Achterhoek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectMiddels de casus, droogte in de Achterhoek, is gekeken wat er bij de aanpak van een sluipende crises geleerd kan worden van het creëren van langetermijnbeleid
dc.titleDroogte in de Achterhoek | Een onderzoek naar de aanpak van een sluipende crisis met een focus op temporaliteit
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSluipende crises; langetermijnbeleid; droogte; kwalitatieve casestudy
dc.subject.courseuuBestuur en beleid
dc.thesis.id12490


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record