Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKennedy, James
dc.contributor.authorBoeschoten, Pieter
dc.date.accessioned2022-11-15T00:00:36Z
dc.date.available2022-11-15T00:00:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43193
dc.description.abstractIn deze scriptie wordt onderzocht hoe katholieke pastores in Nederland omgaan met LHBT in de praktijk. Zowel de katholieke kerk als de zichtbaarheid van LHBT zijn belangrijke onderdelen van de Nederlandse cultuur, maar soms lijken deze zaken tegenover elkaar te staan. In interviews vertellen zeven pastores hoe zij zich verhouden tot LHBT in de kerkelijke praktijk en tot de katholieke leer. De geïnterviewden zijn pastoraal werkers, priesters en diakens die pastorale functies hebben in parochies door heel Nederland. In de inleiding wordt de verhouding tussen de rooms-katholieke kerk en LHBT in Nederland toegelicht. Er wordt vervolgens ingegaan op de discussie rond LHBT in de christelijke theologie. Hierbij licht ik de argumenten van pastor John McNeill toe, een voorvechter voor homo-acceptatie in de katholieke kerk tijdens de Gay Liberation Movement, en leg ik uit hoe veel van deze argumenten later zijn uitgebreid en uitgewerkt. Daarnaast bevat de inleiding een beschrijving van de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 1 geef ik een kleine introductie in het katholieke geloof en de katholiek leer. In dit hoofdstuk zal ik uitleggen wat de betekenis is van de Bijbel, de traditie en het leergezag voor LHBT en welke discussie erover is. In paragraaf 1.1 komt Bijbelexegese aan bod, waarbij ik mij beperk tot het verhaal van Sodom en Gomorra, het scheppingsverhaal, de brieven van Paulus en het verhaal van David en Jonathan. Paragraaf 1.2 gaat over de traditie en het leergezag. Hierbij komen verschillende documenten uit het Vaticaan aan bod, maar de nadruk ligt op de Catechismus van de Katholieke Kerk. Hoofdstuk 2 en 3 bevatten de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 2 vertellen de pastores wat ze tegenkomen in de praktijk, en hoe ze daarmee omgaan. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op hoe deze praktijk zich verhoudt tot de katholieke leer. Hierbij ligt in paragraaf 3.1 de focus op ervaringen met mensen en hoe dat hun kijk op de leer heeft gevormd. In paragraaf 3.2 wordt er gefocust op religieuze overtuigingen. In paragraaf 3.3 zoom ik in op de discussie over de leer, en welke uiteenlopende standpunten daarin genomen worden. In de conclusie categoriseer ik de verschillende verhalen van de pastores en schets ik de grote lijnen van de verschillende manieren waarop er over LHBT gedacht wordt. Er zijn grote verschillen hoe men zich verhoudt tot LHBT in de katholieke kerk, maar geen van de pastores wil LHBT’ers uitsluiten. We kunnen concluderen dat pastores LHBT’ers welkom willen heten op grond van twee typen argumenten. Het eerste type is het pastorale argument. De pastores vinden dat ze pastoraal moeten handelen naar iedereen, en dus ook naar LHBT’ers. De argumenten zijn bijvoorbeeld vergelijkingen met andere ‘zonden’, waar mensen ook niet op afgerekend worden. De leer staat dan niet in de weg om pastoraal te handelen naar LHBT’ers. Wat pastoraal handelen betekent voor de praktijk verschilt. Het andere type argument gaat juist wel over de leer. Sommige pastores verzetten zich actief tegen de leer. Een voorbeeld van dit type argument is dat volgens sommige pastores LHBT hoort bij Gods schepping en dat het ontkennen of afwijzen daarvan, het afwijzen is van Gods schepping. Bij de meeste pastores komen beide typen argumenten naar voren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectIn deze scriptie wordt onderzocht hoe katholieke pastores in Nederland omgaan met LHBT in de praktijk. In interviews vertellen zeven pastores hoe zij zich verhouden tot LHBT in de kerkelijke praktijk en tot de katholieke leer.
dc.titleLHBT en de katholieke kerk: Onderzoek naar de praktijk van pastores in Nederland
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsLHBT; homoseksualiteit; queer; katholieke kerk; katholieke leer; theologie; religie; Nederland; Nederlandse cultuur; LGBT; homosexuality; catholic church; catholic teaching; doctrines; theology; religion; the Netherlands; Dutch culture;
dc.subject.courseuuNeerlandistiek
dc.thesis.id11987


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record