Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributorE. Walgaard
dc.contributor.advisorHart, Paul 't
dc.contributor.authorVisser, Roos
dc.date.accessioned2022-10-13T23:01:08Z
dc.date.available2022-10-13T23:01:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/42967
dc.description.abstractDit onderzoek richt zich op succesvolle Nederlandse bestuurs- en beleidsgevallen. Tot op heden lijkt op zowel wetenschappelijk als maatschappelijk gebied de focus te liggen op overheidsfalen en lijken succesvolle voorbeelden niet of minder gewaardeerd te worden. De laatste jaren groeit de belangstelling voor focus op de ‘bright side’. Dit biedt kansen voor het systematisch identificeren, beoordelen en analyseren van beleidssuccessen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste verkennende deel biedt een populatie aan van potentiële succescases. Hierna worden aan de hand van het trechtermodel (funnel framework) – een quickscan tool dat het mogelijk maakt om op een hanteerbare valide manier succesvol geacht bestuur te beoordelen – twee cases getoetst. Dit zijn het nationaal topsportbeleid en het Groninger Forum. Het gebruiken en becommentariëren van het trechtermodel leidt tot een aangescherpte versie. Het tweede deel van dit onderzoek is een verdiepend onderzoek dat zich richt op caseniveau en behelst het systematisch evalueren en verklaren van de abortuswetgeving. Voor het beoordelen wordt gebruik gemaakt van een analytisch instrumentarium: het PPPE-model. Uit de evaluatieve analyse blijkt dat de abortuswetgeving als beleidssucces kan worden gekwalificeerd. Vervolgens wordt op kwalitatieve interpretatieve wijze de duurzame werkzaamheid van de uit 1981 stammende abortuswetgeving verklaard. Uit deze verklarende analyse komt naar voren dat de Wet afbreking Zwangerschap met grote precisie tot stand is gekomen waardoor de wet goed is verankerd. Na de invoering van de wet hebben politieke en maatschappelijke discussies veertig jaar niet of nauwelijks plaatsgevonden. De afgelopen jaren komt het debat over abortus weer in beweging. Dit onderzoek concludeert dat de kans groot is dat de abortuswet de komende tien jaar, rondom de randvoorwaarden, nog verder zal worden gewijzigd.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectHet eerste deel van dit onderzoek tracht te komen tot een populatie van beloftevolle cases van overheidsbeleid, die nader onderzocht kunnen worden. In het tweede deel van dit onderzoek ga ik in op de abortuswetgeving. Deze case is geselecteerd uit de longlist die is voortgevloeid uit deel I van dit onderzoek
dc.titleEen verhaal over succes
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsBeleidssuccessen; trechtermodel; PPPE-model; abortuswetgeving; verkenned onderzoek; verdiepend onderzoek
dc.subject.courseuuPublic Management
dc.thesis.id11269


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record