Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorRuijer, H.J.M.
dc.contributor.authorRossem, Nina van
dc.date.accessioned2022-09-09T03:03:23Z
dc.date.available2022-09-09T03:03:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/42689
dc.description.abstractIn het gefragmenteerde zorgstelsel van Nederland is er steeds meer behoefte aan het integreren van verschillende zorgdomeinen voor het leveren van integrale ouderenzorg. Naast medische zorg, is ook sociale zorg van belang. Ouderen zijn een steeds groter deel van de bevolking en maken over het algemeen gebruik van allerlei vormen van zorg. In dit onderzoek is in de context van regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam onderzocht welke factoren voor samenwerking kunnen bijdragen aan deze verschuiving van silo’s naar integratie. De volgende onderzoeksvraag is beantwoord in dit onderzoek: Hoe kan interorganisatorische samenwerking bijdragen aan de verschuiving van silo’s naar integratie in de ouderenzorg in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam? Om dit te onderzoeken zijn 23 semigestructureerde interviews gehouden met managers, beleidsmedewerkers en professionals werkzaam in de medische en sociale ouderenzorg. De resultaten geven aan dat er voornamelijk behoefte is aan meer coördinatie en structuur voor de verschuiving naar integratie. Voor managers en beleidsmedewerkers is het daarnaast ook belangrijk dat zij elkaar en elkaars culturen beter leren kennen en een groter urgentiebesef voelen voor integratie. Daarnaast speelt de rol van financiering een belangrijke rol. Dit onderzoek draagt bij aan de bestaande theorie omdat factoren voor samenwerking nog niet eerder in Nederlandse context zijn getoetst op de verschuiving van silo’s naar integratie. Hierbij wordt ook duidelijk dat de bovengenoemde factoren expliciet van belang zijn in de eerste fase van het proces van de verschuiving naar integratie. Vervolgonderzoek kan zich richten op het kwantificeerbaar maken van deze resultaten ter versteviging van de gevonden resultaten, maar ook op het opzetten van gezamenlijke en gebundelde financiering voor integrale ouderenzorg.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isoNL
dc.subjectSamenwerking tussen verschillende organisaties in de ouderenzorg voor de transitie van silo's naar integratie van werkzaamheden
dc.titleIntegrale ouderenzorg in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsInterorganisatorische samenwerking, collaborative governance, integratie, silo's, ouderenzorg
dc.subject.courseuuPubliek management
dc.thesis.id10282


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record